banner-image

Stenice sve veći problem na povrću

Zelena povrtna stenica (nezara viridula) je kod nas prvi put uočena 2007. godine i od tada je primetna njena progresija.

Foto: PIS – Štete na plodu paradajza

U poslednjih nekoliko godina redovno se registruje u usevima paprike, paradajza, boranije, soje, kukuruza i u zasadima voća i vinove loze. Za sada je njeno prisustvo uglavnom vezano za bašte i okućnice i za useve i zasade koji nisu u intenzivnoj proizvodnji. Međutim, ova vrsta ima veliki potencijal da postane ekonomski značajna štetočina velikog broja gajenih biljaka kod nas.

Foto: PIS – Jaja stenice na listu

Štete pričinjavaju larve i odrasle jedinke koje buše biljno tkivo i sisaju sokove. U usevima paprike i paradajza gde napadaju plodove, dolazi do prevremenog sazrevanja plodova, smanjuje se veličina i težina ploda, na pokožici ploda se javljaju crvenkasto-žute mrlje, u unutrašnjosti ploda se javljaju grudvice, a pogoršava se i ukus ploda. Takvi plodovi gube tržišnu vrednost.

U usevima gde se hrani na mahunama najveće štete nastaju u periodu nalivanja semena. Seme kojim se hrani ne raste do pune veličine, smežurano je i deformisano, a smanjena mu je i klijavost.

Prezimljavaju odrasle jedinke na skrovitim mestima, a često skloništa traže i u stambenim objektima. Kada se uznemire luče neprijatan miris pa su veoma nepopularne kod ljudi.

Polažu buretasta jaja u grupama, sa donje strane listova, na gornjim delovima biljke domaćina. Jaja su u početku bele boje a pred samo piljenje dobijaju narandžastu boju.

Foto:PIS -Mlađe larve na soji

Larve u svom razvoju prolaze kroz pet razvojnih stupnjeva. Prvi stupanj larve se ne hrani biljni tkivom i te larve ostaju u grupi na mestu gde su se ispilele. Drugi stupanj počinje da se hrani biljnim tkivom, ali takođe ostaju grupisani.

Teći, četvrti i peti stupanj larvi se pokreće dalje od mesta piljenja i tako se napad širi. Tokom sunčanih, toplih jutara, četvrti i peti stadijum larvi kao i odrasle jedinke se premeštaju na površinu useva domaćina. Kako sunce jače sija, stenice se vraćaju u zaklon useva krećući se sa površine biljaka na niže delove biljaka pa i na samo zemljište. Ovo dnevno migriranje je važno imati u vidu zbog momenta sprovođenja mera zaštite.

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za ovu štetnu vrstu. Međutim, sistem prognoze je u proteklih nekoliko godina sprovodio oglede u cilju suzbijanja zelene povrtne stenice i dobru efikasnost ispoljio je insekticid na bazi bifentrina (talstar 10 ec) u koncentraciji 0,05%. u usevu paradajza. Ovaj insekticid ima karencu 7 dana. Na manjim proizvodnim površinama, pogotovo povrtarskih useva, moguće je i ručno sakupljati jedinke i time smanjiti štete.

Izvor:PIS