banner-image

Zaštitite kukuruz i papriku od kukuruznog plamenca

Vizuelnim pregledima useva kukuruza i paprike u poslednjih nekoliko dana, uočeno je prisustvo novopoloženih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

Aktivnost druge generacije je još uvek visoka naročito na području Vojvodine gde se na svetlosnim lovnim lampama registruju izuzetno visoke brojnosti odraslih jedinki (na dnevnom nivou preko 1000 leptira).

Od prethodne preporuke o primeni hemijskih mera zaštite prošlo je 10 dana. Proizvođačima semenskog kukuruza, kukuruzuza šećerca i paprike, preporučuju se pregledi biljaka na prisustvo novopoloženih jajnih legala i na početku piljenja larvi primena nekog od sledećih insekticida:

Coragen 20-SC (hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha ili

Ampligo 150 ZS (hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha ili

Avaunt 15 EC (indoksakarb) 0,25 l/ha.

Ukoliko se pregledom biljaka uoči prisustvo parazitiranih jajnih legala (crna jajna legla) od strane parazitne osice iz roda Trichogramma,  prilikom izbora insekticida prednost treba dati preparatima koji neće štetno delovati na korisne organizme.

Izvor:PIS