banner-image

Vreme pogoduje razvoju štetočina na kupusu

Na području Vojvodine usevi kupusa se nalaze u različitim fazama razvoja. Kupusi za letnju proizvodnju se nalaze u fazama formiranja glavice, dok su kupusi namenjeni za jesenju proizvodnju u fazama razvoja listova.

Foto: PIS – larve kupusovog moljca

Kupusov moljac (plutella xylostella) je najznačajnija štetočina kupusa kod nas. Štete prave larve hraneći se listovima, a u kasnijim fazama razvoja ubušuju se u glavicu. Visoke temperature pogoduju razvoju moljca, tako da jedna cela generacija može da se razvije za svega sedam do deset dana. U našim agroekološkim uslovima kupusov moljac ima sedam do osam genercija, a trenutno je u toku razvoj i piljenje larvi šeste generacije.

Takođe, vizuelnim pregledom useva, u zavisnosti od lokaliteta, registrovano je i prisustvo:  jaja i larvi malog kupusara (pieris rapae),  odraslih jedinki i larvi tripsa (tysanophtera),  odraslih jedinki buvača (phyllotreta sp.),  jaja, larvi i imaga bele kupusne mušice (aleyrodes proletella) i  jaja i larvi kupusne i povrtne sovice (mamestra brassicae i mamestra oleracea).

Uslovi u kojima se odvija proizvodnja i najavljene visoke temperature u narednom periodu pogodovaće razvoju ovih štetočina.

Foto: PIS – Jaja, larve i imago kupusne bele mušice

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo štetočina. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo, u cilju zaštite kupusa preporučuje se primena hemijskih mera zaštite.

U usevima kupusa za letnju proizvodnju preporučuje se primena insekticida grom aktivne materije lambda-cihalotrin u količini 0,3 l/ha. Karenca za navedeni insekticid iznosi 14 dana.

U usevima kupusa za jesenju proizvodnju preporučuje se primena insekticida sumi alpha 5 EW, aktivne materije esfenvalerat u dozi 0,15 – 0,2 l/ha.

Izvor:PIS