banner-image

Rang lista IPARD projekata na konkursu od tri milijarde

Uprava za agrarna plaćanja (UAP) objavila je rang listu podnetih zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje u trećem javnom pozivu.  Konsultanstka agencija Smart IPARD iz Novog Sada navodi da su ukupno predata 134 projekta, a svi zahtevi koje je podneo Smart IPARD su poneli bodove.

Treći poziv zatvoren je u januaru ove godine, a odnosi se na Meru 1 IPARD-a – podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, to jest izgradnju farmi, plastenika, skladišnih kapaciteta, opremanje voćnjaka, nabavku mehanizacije…

Za investicije su po ovom javnom pozivu opredeljene tri milijarde dinara.

Kako se navodi na sajtu UAP, podnosilac zahteva može izjaviti prigovor na ovu rang listu u roku od pet dana od dana objavljivanja  na zvaničnoj internet stranici Uprave za agrarna plaćanja. UAP bez razmatranja odbacuje nerazumljive, neblagovremene prigovore, kao i prigovore koje podnesu oni koji nisu podnosioci zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje u trećem javnom pozivu Mere 1.

Dodaje se da direktor Uprave donosi rešenja kojim odobrava projekte u skladu sa ovom rang listom ako je administrativnom proverom i kontrolom na licu mesta utvrđeno da podnosilac zahteva ispunjava propisane uslove i ako postoje raspoloživa finansijska sredstva.

Ovde možete videti rang listu zahteva za odobrenje projekata iz trećeg poziva u okviru Mere 1 IPARD programa:

Rang-lista-Treci-Javni-poziv-M1