banner-image

U vinorodnoj Župi niko neće u vinare

Posle 11 godina od formiranja prvog odeljenja vinar vinogradar u srednjoj školi „Sveti Trifun“ u Aleksandrovcu ovaj smer je ukinut, jer ne postoji interesovanje učenika za upis.

Škola je, zbog budućih vinara i vinogradara, podigla sedam hektara pod čokotima vinove loze, opremila podrum za preradu vina i laboratoriju. U srcu vinorodne Župe ovo je jedno od najperspektivnijih zanimanja.

Samo se pet učenika prijavilo za upis u prvu godinu smer vinar vinogradar. Milan i Dragan Ćosić koji su završili ovu školu su na završnoj godini Poljoprivrednog fakulteta.

„Po meni taj smer bi trebao da živi ovde ali sve je manje ljudi zainteresovano“, kaže Milan Ćosić iz Vitkova.

„Imamo dobru uvertiru da kažem za Poljoprivredni fakulet. Trebalo bi da se pozabave da taj smer opstane“, smatra Dragan Ćosić iz Vitkova.

U srednjoj školi „Sveti Trifun“ u Aleksandrovcu tvrde da je ovo najperspektivnije zanimanje u župskom kraju gde ima 70 vinarija i dve hiljade hektara pod čokotima vinove loze. Učenika ipak nema.

„Škola je uradila mnogo dobru kampanju, čak smo obišli roditelje, bili smo na roditeljsksim sastancima, pričali sa njima pokazivali naše filmove, dovodili decu u školu, pokazali podrume“, navodi Branko Rajičić, direktor srednje škole „Sveti Trifun“ u Aleksandrovcu.

„Perspektiva ove zemlje mora biti poljoprivreda. Znam da su zanimanja tipa elektrotehnike, mašinstva atraktivna, ali područje poljoprivredne proizvodnje i prerade hrane je ove godine u celoj Srbiji podbacila sa upisom. To je pitanje za neku višu instancu“, kaže Dejan Mihajlović, profesor vinarstva.

„Mislim da bi trebalo da se radi na tome da se deca zainteresuju, da deca završe tu školu i da ostanu na imanju da se bave vinarenjem“, kaže Mića Minić, vinar iz Tržca.

Od 250 učenika koji su završili ovaj smer trećina je upisala a mnogi i završili Poljoprivredni fakultet. Zanimanje vinar vinogradar, mnogi kažu, očigledno je važan obrazovni profil za dalji razvoj aleksandrevačke Župe.

Izvor:RTS