banner-image

Zaklon i sveža voda čuvaju životinje od toplotnog stresa

Postupanje sa životinjama na visokim temperaturama zahteva dobro planiranje unapred.

Prema preporukama Uprave za veterinu resornog Mnistarstva treba voditi računa o vremenskim prognozama i izradi plana delovanja u slučaju visoke do ekstremno visoke temperature je od suštinskog značaja za obezbeđivanje životinjama dovolјno senke i vode u veoma toplim danima i sprečavanje toplotnog udara.

Odgovornost je vlasnika da obezbedi dobrobit životinja.

Najvažnije što možete učiniti svojim životinjama u uslovima ekstremno visokih temperatura je da im pružite odmor i hladovinu u najtoplijim delovima dana, kao i puno čiste hladne vode.

Ekstremna temperaturaizaziva stres svim vrstama životinja i smanjuje proizvodne i reproduktivne osobine. Postoji nekoliko jednostavnih smernica koje možete pratiti kako biste smanjili uticaj visokih temperatura na životinje.

FARMSKE ŽIVOTINJE

Visoke temperature predstavlјaju izazov za polјoprivrednike svake godine. Tokom “vrelih talasa“, polјoprivrednici moraju preduzeti mere predostrožnosti, kako bi smanjili rizik od povreda i obolјevanja usled dužeg izlaganja visokim temperaturama i visokoj vlažnosti vazduha.

Toplotni stres može dovesti do smanjenja performansi i efikasnosti životinja. Smanjena proizvodnja mleka i povećani rizik od obolјenja kod krava muzara je dobar primer ovog problema. Obezbeđivanje hladovine, dobro provetravanje i snabdevanje vodom su tri najvažnije komponente za pomoć životinjama u ovim uslovima.

Osetlјivost na visoke temperature

Najpodložnije toplotnom stresu su:

Ø  mlade životinje

Ø  životinje tamne boje kože i krzna

Ø  bolesne životinje

Ø  životinje sa istorijom nekog obolјenja respiratornog trakta.

Tolerancija na visoke temperature može takođe da varira zavisno od vrste životinje, kao na primer:

Ø  svinje lako podležu toplotnom stresu i vrlo lako dobiju opekotine od sunca

Ø  ostrižene ovce lako dobiju opekotine od sunca

Ø  visokomlečne krave su osetlјivije od drugih kategorija goveda

Ø  goveda u laktaciji su podložnija od zasušenihzbog dodatne metaboličke toplote koja je nastala tokom laktacije

Ø  goveda sa crnom dlakom su osetlјivija na sunčevo zračenje od onih sa svetlijom dlakom

Ø  goveda holštajn rase su osetlјivija na visoke temperature, dok su britanske rase ovaca osetlјivije od merino ovaca.

Ishrana i napajanje

Ø  Neophodno je životinjama obezbediti velike količine čiste i hladne vode.

Ø  Pojilice treba postaviti u hladovinu.

Ø  Pojilice treba da budu dovolјno velike i dizajnirane tako da sve životinje imaju lak pristup i fiksirane  kako se ne bi mogle prevrnuti.

Ø  Broj pojilica treba povećati ako se veliki broj životinja drži zajedno.

Ø  Ukoliko napajanje nije automatskim sistemom, pojilice treba stalno proveravati i po potrebi dodavati vodu.

Ø  Posebnu pažnju treba obratiti na životinje, koje su na ispaši i obezbediti im dovolјno mesta na napajanje.

Ø  Životinje treba hraniti u ranim jutarnjim ili večernjim časovima kada su temperature niže i to visokokvalitetnom hranom.

Odgovarajući zaklon

Ø  Životinjama, a posebno vrlo mladim, starim i bolesnim  je neophodno obezbediti odgovarajuće zaklone od ekstremnih temperatura tokom dužih vremenskih perioda.

Ø  Zakloni se mogu napraviti od neke tkanine ili drveta, dok je za krov zaklona najbolјe koristiti aluminijum ili galvanizovani čelik, pošto veoma dobro odbijaju sunčevo zračenje.

Ø  Zakloni treba da budu dovolјno veliki da se sve životinje mogu u isto vreme zakloniti od sunca.

Ø  Živa ograda takođe može pružiti dobru zaštitu od sunca, sa tim što prilikom sadnje, ogradu treba postaviti u pravcu istok-zapad, kako bi se obezbedila senka tokom najtoplijeg dela dana.

Zatvoreno držanje životinja

Ø  Održavanje odgovarajuće temperature vazduha u objektima tokom perioda ekstremno visokih temperatura je odsuštinskog značaja za životinje koje seintenzivno drže, kao što su živina, svinje i laboratorijske životinje.

Ø  U objektima se mora obezbediti odgovarajuća ventilacija, kako bi se obezbedio odgovarajući protok vazduha za sve životinje.

Ø  Prskalice se takođe preporučuju za pomoć pri hlađenju tokom ekstremnih temperatura.

Ø  Neophodno je obezbediti rezervni sistem za napajanje, kao i alternativni ventilacioni sistem, povezan sa alarmnim sistemom koji upozorava na probleme sa temperaturom ili napajanjem.

Postupanje sa životinjama

Ø  Istraživanja su pokazala da kretanje životinja ili bilo koji drugi vid manipulacije sa njima tokom ekstremno visokih temperatura dovode do povećanja telesne temperature životinja, što ima za posledicu smanjenje proizvodnih osobina životinje.

Ø  Stoga, bilo koje radnje ili postupci sa životinjama nisu preporučlјivi u uslovima ekstremno visokih temperatura, osim ukoliko je to apsolutno neophodno. U tim slučajevima to treba činiti u ranim jutarnjim, odnosno večernjim satima, kada padne temperatura vazduha.

Prevoz

Ø  Prevoz životinja treba izbegavati po ekstremno visokim temperaturama.

Ø  Ako je prevoz apsolutno neophodan, plan putovanja treba da smanji na najmanju moguću meruefekte visoke temperaturena životinje.

Ø  Ako je potrebno zaustaviti, uvek parkirajte vozilo u  hladovini.

Ø  S obzirom na veliku osetlјivost, treba izbegavati prevoz svinja pri visokim temperaturama. Ako je to apsolutno neophodno, svinje treba prevozitiu zatvorenoj i dobro provetrenoj prikolici kako bi se izbegle opekotine od sunca.

Prepoznavanje toplotnog stresa

Jako je važno da vlasnik životinje prepozna simptome toplotnog stresa, kako bi na vreme i na pravi način bio u stanju da pomogne životinji.

Brojni su znaci toplotnog stresa, kao što su:

Ø  dahtanje

Ø  ubrzano disanje

Ø  povećan unos tečnosti

Ø  gubitak apetita

Ø  letargija

Ø  pojačana salivacija

Ø  kod konja se javnja i prekometno znojenje

Ø  u ozbilјnim slučajevima može doći do gubitka svesti

Postupanje u slučaju toplotnog stresa

Ako vaše životinje ispolјavaju simptome toplotnog stresa treba preduzeti sledeće radnje u cilјu rashlađivanja životinje:

Ø  odmah životinje premestiti u hladovinu.

Ø  ako životinja ne može samostalno da hoda, obezbedite joj zaklon od sunca tamo gde leži.

Ø  ponuditipuno hladne vode, ali tako da piju malo po malo

Ø  prskajte životinju hladnom vodom, posebno ekstremitete životinjeili životinjustavite u vodu, ako je to moguće

Ø  na životinju stavite mokre peškire.

Ako životinja ne pokazuje znake pobolјšanja, obratite se veterinaru za pomoć!