banner-image

Zaštitne mreže i osvežavanje navodnjavanjem štite povrće od visokih temperatura

U ovom periodu zaštiti povrća od visokih dnevnih temperatura treba posvetiti veliku pažnju.

Kao posledica visokih letnjih temperatura, u zaštićenom prostoru na biljkama se mogu pojaviti ožegotine, a najčešće se na plodovima mogu pojaviti crne fleke, a vrlo često dolazi i do propadanje biljaka.

Kao posledica visoke temperature intenzitet asimilacije (proces biosinteze tokom koje se od prostih materija izgrađuju složene) se smanjuje a desimilacije povećava, što smanjuje stvaranje organske materije a samim tim i produktivnost biljke.

Zaštita povrća od visokih temperatura vrlo uspešno se može obaviti postavljanjem zaštitnih mreža, osvežavajućih navodnjavanja, a jeftinija varijanta je i ujednačeno nanošenje ekološki prihvatljive boje preko folije.

Postavljanje zaštitnih mreža ima za cilj da osim visokih temperatura i preterane osvetljenosti biljke zaštiti i od vremenskih nepogoda (grada). Zaštitne mreže izrađene su od polietilena, prekrivene Al- prevlakom, i mogu se razlikovati po boji, gustini i strukturi. Osim navlačenjem preko folije, vrlo uspešno mogu se koristiti i u proizvodnji povrća na otvorenom prostoru.

Cilj osvežavajućih zalivanja je da se prolaskom kapi vode vazduh osveži. Temperatura se snižava isparavanjem kapljica vode sa lišća, a zatim isparavanjem vode iz zemljišta. Svakako da bolju i efektniju zaštitu od visokih temperatura i preterane osvetljenosti pruža upotreba zaštitne mreže, a u savremenijem sistemu proizvodnje u zaštićenom prostoru i upotreba Al-ekrana koji leti ne dozvoljavaju (stvaranjem difuzne svetlosti) „nepoželjno“ zagrevanje, a tokom zime utiču na povećanje temperature vazduha u zaštićenom prostoru.

Preporuka stručnjaka je da u ovom period zaštitu povrća od visokih temperatura treba obaviti pre nego što se pojve znaci oštećenja na biljkama.

Izvor:PSSS