banner-image

Silosi i njive Holmarka prodaju se za 70 miliona dinara

Imovina novosadskog Wholemarka u stečaju u Čurugu, Melencima i Srpskom Elemiru ponuđena je na prodaju, a početna cena je 79 miliona dinara.

Najvredniji deo imovine je u Čurugu gde se prodaje silos kapaciteta 10,2 hiljade tona kao i nekoliko pomoćnih zgrada a početna cena ove celine je 70,8 miliona dinara.

Njive i pašnjaci u Melencima i Srpskom Elemiru ponuđeni su početnoj ceni od 8,4 miliona dinara.