banner-image

Tri i po miliona za izgradnju i opremanje farmi

Do 15. oktobra mogu se predati zahtevi za podsticaje za izgradnju i opremanje farmi iz nacionalnog agrarnog budžeta. Najviši ukupni iznos podsticaja po podnosiocu zahteva je 3.500.000 dinara.

Naime, na snazi je Pravilnik o izgradnji hladnjača i farmi prema kojem država daje bespovratnu pomoć za ove investicije i u toku je prijavljivanje u Upravi za agrarna plaćanja.

Pravo na podsticaje imaju fizička lica – nosioci registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici, privredna društva i zemljoradničke zadruge koje imaju najmanje pet članova, kao i srednje škole. Bitno je da su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i da su u aktivnom statusu.

Valja napomenuti da je postavljena granica u pogledu kapaciteta gazdinstava koja učestvuju na nacionalnim pozivima i onima koja mogu da konkurišu za IPARD program.

Oni koji se kapacitetima ne uklapaju u ovaj evropski program mogu da konkurišu za podsticaje iz nacionalnog budžeta.

U pogledu uslova stočnog fonda i objekta, podnosilac zahteva mora da:

U RPG -u ima prijavljen odgovarajući stočni fond (HID) i da na poljoprivrednom gazdinstvu ima najviše 19 mlečnih krava i/ili ako ima ukupni kapacitet objekta: do najviše 19 goveda i/ili do najviše 149 ovaca i koza i/ili do najviše 29 krmača i/ili 99 tovnih svinja i/ili od 1000 do 3.999 brojlera po turnusu i/ili do najviše 100 tovnih ćurki po turnusu i/ili najmanje 500 kg ribe.

Takođe, uslov je da ima objekat koji je predmet investicije za koju se podnosi zahtev u njegovom vlasništvu ili ako na njemu ima pravo zakupa, odnosno korišćenja na osnovu ugovora zaključenog sa zakupodavcem – fizičkim licem ili jedinicom lokalne samouprave na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje pet godina počev od kalendarske godine za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja.

Objekat koji je predmet investicije mora biti upisan u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo.

Podsticaj iznosi 50 odsto do 65 odsto cene vrednosti investicije, a iznos podsticaja zavisi od toga da li se korisnik  nalazi u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi ili ne.

Uz zahtev se podnosi račun za kupljenu opremu i materijal ili radove na izgradnji farme.

Propisano je da vrednost prihvatljive investicije koja je predmet zahteva bude veća od 100.000 dinara, dok iznos pojedinačnog računa treba da bude veći od 50.000 dinara i da je račun za svaku pojedinačnu investiciju veći od 50.000 dinara.

Ovde možete preuzeti Pravilnik:

Pravilnik izgradnja farme