banner-image

Cena kukuruza pala na 14,7 dinara bez PDV, najniža u poslednje tri godine

Kukuruz je tokom protekle sedmice pao na najniži cenovni nivo od oktobra 2016, dok je soja na najnižem nivou od novembra 2011. godine.

Registrovana je i prva cena suncokreta, najniža u vreme žetve od avgusta 2014. Ovako značajnom padu cena je doprineo rast ponude u odnosu na tražnju.

Preko Produktne berze je tokom ove nedelje prometovano 1.780 tona robe, što je za 37,0% niže nego prethodne nedelje, odnosno finansijska vrednost prometa je iznosila 47.469.000,00 dinara ili za 13,3% niže u odnosu na upoređujući podatak iz prethodne nedelje.

Kukuruz i dalje beleži cenovni pad. Pritisak očekivanog dobrog roda je sveprisutan, što se vidi i po cenama zaključenim na berzanskom tržištu. Svi ugovori na kukuruz starog roda su zaključeni po jedinstvenoj ceni od 14,70 dinara bez PDV-a (16,17 din/kg sa PDV-om), čime je nastavljen negativni cenovni trend i u odnosu na prethodnu nedelju i predstavlja pad za 2,00%.

Terminski ugovor na kukuruz rod 2019. sa isporukom  od 15.10. do 30.11. je zaključen po ceni od 13,80 dinara (15,18 dinara sa PDV-om).

Pšenica se ove nedelje nudila po cenama od 17,50 do 17,70, ali kupaca nije bilo.

Cena zrna soje je na najnižem nivou u poslednjih skoro 8 godina. Soja roda 2011. je u oktobru 2011. prometovana je po 34,00 dinara, a već u avgustu 2012. cena je skočila na rekordnih 72,00 dinara. Ove nedelje se cena kretala u rasponu od 34,00 do 35,00 dinara, a ponderisana cena iznosi 34,75 dinara bez PDV-a (38,23 dinara sa PDV-om).

Soja roda 2019. sa isporukom septembar-oktobar je prometovana po 35,33 dinara (38,86 din/kg sa PDVom).

Žetva suncokreta je krenula, a registrovana je i prva cena ove uljarice. Suncokret je preko berze prometovan po 30,50 dinara (33,55 dinara sa PDV-om).

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

Berzanski indeks PRODEX je na dan 22.08.2019. godine bio na nivou od 197,44 indeksnih poena, što predstavlja novi pad za 1,18 indeksnih poena.

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je pojeftinila 0,38%, a kukuruz je poskupeo 0,73%.

Prognozirani slabiji prinos kukuruza u odnosu na prošlu godinu uticao je na kretanje cene.

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, soja je pojeftinila 0,23%, a sojina sačma  je poskupela 0,65%.

U Parizu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je pojeftinila 1,34%, a kukuruz za 2,37%.Slabljenje evra prema dolaru omogućio je korekciju cena.