banner-image

U planu formiranje regionalnog tržišta bez carinskih barijera

Uspostavljanje većeg, zajedničkog tržišta bez barijera, na kome će kamioni posle kontrole na prvoj granici  nesmetano, bez zadržavanja  prolaziti kroz ceo region,  od Horgoša do Sarajeva i Drača, najbolji je način  i preduslov da značajnije povećamo međusobnu i trgovinu sa svetom, da više naših kompanija izvozi, uz manje papira, vremena i troškova, izjavio je  u Sarajevu Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije (PKS) i Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana (KIF ZB 6).

„To je i ključni zahtev gotovo 400.000 privrednika šest zapadnobalkanskih ekonomija: da se njihovim ljudima, robi, uslugama i kapitalu što pre  omogući neometano kretanje kroz region –  harmonizacijom  propisa, skraćenjem  procedura, usaglašavanjem sertifikata, međusobnim priznavanjem i elektronskom razmenom prekogranične dokumentacije“, istakao je Čadež, na konferenciji „Izazovi izvoza – Potreba formiranja jedinstvenog tržišta regiona” koju je organizovala Spoljnotrgovinska komora BiH. Imamo bescarinsku, ali i neke politike koje nas koče i nadamo se da će se te stvari brzo rešiti, ukazao je predsednik PKS.

„Danas  tri puta više kamiona sa robom izlazi sa ovog područja ka EU nego što je bilo pre četiri godine, a sa istim komplikovanim procedurama to je jednostavno neodrživo“, upozorio je Čadež.  Takođe, po njegovim rečima, neodrživo  je da kompanije  iz ovog regiona plaćaju od tri do sedam puta veće logističke troškove nego slične kompanije u EU, ali i  nedopustivo da  od tri do 20 puta više sati utroše od njih  na birokratiju i procedure za izvoz robe.

Kako su ocenili učesnici konferencije, formiranje zajedničkog tržišta u regionu bilo bi dobro za sve ekonomije Zapadnog Balkana, jer bi to značilo nova radna mesta, smanjenje troškova, brži protok robe i ljudi. Ovo područje postalo bi mnogo privlačnije za velike investicije, a stvorila bi se i povoljnija klima za nove poslovne prilike.
Potpredsednik Spoljnotrgovinske komore BiH Ahmet Egrlić istakao je da tržište regiona broji 18 miliona stanovnika i preko 400.000 kompanija, što ukazuje na veliki značaj formiranja jedinstvenog ekonomskog prostora zapadnobalkanskih ekonomija.

„To je jedna od najvećih perspektiva naših ekonomija, ali istovremeno i veliki izazov za sve nas. Trenutne barijere, dugi redovi na granicama kao i nepriznavanje sertifikata usporavaju rast privrede u zemljama regiona. Nadamo se da će vlade zapadnobalkanske šestorke raditi na formiranju jedinstvenog ekonomskog prostora, čime bi se postojeći problemi prevazišli”, rekao je Egrlić.

Safet Grdžaliju, generalni sekretar KIF ZB 6, ocenio je da na takvom tržištu izvoznici imaju šansu za pronalaženje sirovina za svoje proizvode koje putem pune kumulacije mogu izvoziti u CEFTA region, a putem dijagonale u zemlje potpisnice PEM konvencije.

„Kroz sprovođenje CEFTA sporazuma, potpisnice se obavezuju na brzu harmonizaciju sa EU tržištem, budući da se dodatne koristi od Sporazuma ostvaruju kroz brzu harmonizaciju propisa i procedura sa EU i njihovo sprovođenje“, istakao je Grdžaliju.

U okviru konferencije „Izazovi izvoza – Potreba formiranja jedinstvenog tržišta regiona” razgovaralo se i o odlivu radne snage, nedostatku kadrova u regionu, unapređenju edukacije. Konferencija je održana kao najava vodećeg privrednog događaja „100 najvećih u BiH”, 32. dodele priznanja najuspešnijim kompanijama u Bosni i Hercegovini koja će se održati 18. septembra u Sarajevu.