banner-image

Pokrajina izdvojila milion dinara za obrazovanje srednjoškolaca o zadrugarstvu

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs o dodeli bespovratnih sredstava javnim srednjim školama na teritoriji AP Vojvodine, za realizaciju projektnih aktivnosti na temu zadrugarstva u 2019. godini.

Cilj Konkursa je podrška u oblasti podizanja kvaliteta obrazovno-vaspitnog procesa srednjeg obrazovanja na temu zadrugarstva,u saradnji sa Zadružnim savezom Vojvodine, a koji će se realizovati kroz projektne aktivnosti (predavanja stručnjaka za zadružno organizovanje, posete zadrugama i nagrađivanje) i upoznavanje učenika sa radom savremenih zadruga, na teritoriji AP Vojvodine, koje posluju u skladu sa Zakonom o zadrugama.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koja se dodeljuju po ovom konkursu jeste 1.000.000,00 dinara. Bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 100% od ukupne vrednosti projekta. Prilikom obračuna, uzima se ukupna vrednost projekta s porezom na dodatu vrednost (PDV).

Sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za realizaciju projektnih aktivnosti na temu zadrugarstva, i to :
1. Troškovi organizovanog prevoza učenika srednjih škola, radi posete zadrugama
2. Troškovi ishrane učenika srednjih škola prilikom posete zadrugama, i
3. Troškove nagrada za najbolje prezentacije koju će ustanove dostaviti nakon obilaska zadruga.

Sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu utvrđena su iznosu do:
1. Troškovi organizovanog prevoza učenika srednjih škola, radi posete zadrugama u iznosu do 40.000,00 dinara
2. Troškovi ishrane učenika srednjih škola prilikom posete zadrugama u iznosu od 400,00 dinara po jednom učeniku
3. Troškove nagrada za najbolje prezentacije koju će ustanove dostaviti nakon obilaska zadruga,i to:
– Prvo mesto iznosom od 150.000,00 dinara,
– Drugo mesto iznosom od 100.000,00 dinara, i
– Treće mesto iznosom od 50.000,00 dinara.

Konkurs je otvoren zaključno sa 24.09.2019. godine.

Rok za dostavljanje prezentacije je 20.11.2019. godine.

Dodatne informacije možete dobiti putem broja telefona 021/487 45 46 od 10 do 14 časova.  Tekst Konkursa, obrazac prijave i pomenuti pravilnik mogu se preuzeti sa internet adrese: www.psp.vojvodina.gov.rs.