banner-image

Organska proizvodnja dobra za ptice

Organska proizvodnja je jedina mera  koja se podržava kroz zajedničku poljoprivrednu politiku EU, a za koju je pouzdano utvrđeno da pozitivno utiče na brojnost ptica.

Ova tvrdnja proizašla je iz nedavno završenog istraživanja o brojnosti divljih populacija ptica koje je obavljeno u Finskoj, prenosi arc2020. Istraživanje je trajalo šest godina i obuhvatilo je 46 vrsta ptica.

Utvrđena je snažna korelacija između brojnosti ptica na organskim farmama, pogotovo stočarskim organskim farmama. Tamo gde se primenjuju drugačiji metodi poljoprivredne proizvodnje ove korelacije nije bilo.

Na povećanje broja ptica u organskoj proizvodnji utiče više faktora. Najpre, vegetacija traje duže i na zemljištu uvek ima biljnih ostataka. Takozvane tamon zone pružaju sklonište pticama. Organsko stočarstvo podrazumeva da životinje provode mnogo vremena na paši. Ostavljanjem stajnjaka na pašnjacima povećava se brojnost insekata kojima se hrane ptice što je još jedan od razloga za povećanje brojnosti.

Značaj ovog istraživanja je u tome što je prvo koje je dokazalo vezu između određenog načina proizvodnje i porasta biodiverziteta. Stručnjaci se nadaju da će rezultati istraživanja uticati na davanje veće podrške razvoju organske proizvodnje u budućnosti.

S.K.