banner-image

Kukuruz na berzi 13,80 dinara, soja 36,16

Poslednja nedelja ovog meseca i dalje nastavlja da beleži nizak obim trgovanja. Za razliku od prethodnog meseca avgusta, gde je zabeležen rekordan obim u proteklih sedam godina sa preko 11.000 tona, septembar je količinski na veoma niskom nivou sa 2.500 tona prometovane robe.

Ukupan promet na „Produktnoj berzi“ za ovu nedelju je iznosio 550 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 14.509.000,00 dinara.

Kukuruz je zadržao stabilan cenovni nivo u odnosu na prethodnu nedelju. Kukuruz roda 2018. godine trgovan je po jedinstvenoj ceni od 14,00 din/kg bez PDV-a, dok je žuto zrno ovogodišnjeg roda trgovano po 13,80 din/kg bez PDV-a.

Pšenica je izostala iz trgovanja ove sedmice. Tražnja je bila po ceni od 17,20 din/kg bez PDV-a, ali ponude na tom nivou nije bilo. Ovaj trend ukazuje na rast cena hlebnog zrna. Na međunarodnom tržištu kupci pšenice novim tenderima koriste niske cene, tako da su evropska i crnomorska pšenica konkurentne.

Soja je i ove nedelje nastavila da beleži pozitivne cenovne trendove . Zrnom soje se trgovalo  po cenama od 36,00 do 36,20 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 36,16 din/kg bez PDV-a (39,77 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodni upoređujući podatak cena ove uljarice je viša za 2,15%.

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli: