banner-image

Mali akcionari pisali Briselu – zadrugarima oteto 200.000 hektara

Savez akcionara Vojvodine obratio se Evropskoj komisiji, to jest Johanesu Jungu, komesaru za evropske integracije i vladavinu prava tražeći da „pljačkaška privatizacija zadružne zemlje”  bude uvrštena u izveštaje Evropske unije kao 25. problematična privatizacija.

Kako se navodi u dopisu Evropskoj komisiji, rasvetljavanje ovog zahteva traži angažovanje Vlade Republike Srbije ali i međunarodne zajednice.

-Osnovno ljudsko pravo na integritet kao i vlasničko pravo je ugroženo do krajnjih, neizdrživih granica. Akcionari prodatih zadruga su oštećeni ne samo oduzimanjem zemlje, neisplaćivanjem akcija, tj. dividendi nego i konstantnim ignorisanjem od strane države – naglašavaju u Savezu akcionara Vojvodine.

Dopis upućen Evropskoj komisiji uglavnom se oslanja na izveštaje Agencije za borbu protiv korupcije, posebno na onaj iz 2017. – Privatizacija i raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u javnoj svojini Republike Srbije.

-I nakon sudskih sporova koji traju i petnaest godina, prinuđeni smo da se obratimo međunarodnim institucijama u nameri da ostvarimo naša prava, poručuju akcionari.

Prema njihovim rečima, nelegalno prepisivanje zadružne i državne zemlje na nove vlasnike stavlja privatizaciju agrara na prvo mesto problematičnih privatizacija u Srbiji.

Navode da je uzurpirano oko 200.000 hektara zadružne zemlje “pretvaranjem” u društvenu, koja je potom prodata biznismenima. Ako se računa da hektar košta 10.000 evra, to je dve milijarde evra, opljačkanih od naroda, a to već godinama  znaju svi nadležni organi, ali niko ništa ne preduzima, naglašavaju u Savezu malih akcionara.

S. Kuprešanin