banner-image

Bespovratna pomoć za unapređenje položaja žena u Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova raspisao je Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana, odnosno udruženjima žena za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnsoti polova sa ciljem unapređenja položaja žena i ravnopravnsoti polova u AP Vojvodini.

Bespovratna sredstva dodeljuju se u iznosu 5.000.000,00 dinara.

Pravo da učestvuju na Konkursu imaju sva udruženja sa teritorije AP Vojvodine koja svojim programima afirmišu ciljeve Konkursa.

Podnosilac može podneti samo jednu prijavu, a iznos  traženih sredstaava ne može biti veći od 400.000,00 dinara.

Rok za podnosšenje prijava je 31. 10. 2019. godine.

Sva dodatna pitanja u vezi Konkursa mogu se dobiti pozivom na broj 021/452 – 320.

Tekst konkursa  može se pogledati na veb stranici Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.