banner-image

Porast trgovanja na berzi, kukuruz po ceni od 14 dinara i dalje najtraženiji

Cene primarnih poljoprivrednih proizvoda, pšenice, kukuruza i soje, beleže pozitivne cenovne trendove u nedelji za nama. Kukuruz je količinski zadržao apsolutni primat u trgovanju.

Ukupan promet na „Produktnoj berzi“ za ovu nedelju je iznosio 3.770 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 64.698.500,00 dinara. U odnosu na prethodni upoređujući period količinski obim prometa je veći za 47,17%, dok je finansijska vrednost prometovane robe viša za 49,00%.

Kukuruz je bio najprometovanija berzanska roba u protekloj nedelji sa ukupnom količinom od 3.100 tona. Cene su se kretale od 14,00 do 14,20 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 14,12 din/kg bez PDV-a (15,53 din/kg sa PDV-om). U odnosu na nedelju pre, cena žutog zrna je veća za 0,95%.

Povećana potražnja za pšenicom i slaba ponuda konstantno gura cenu pšenice na više. Na robno-berzanskom tržištu trgovalo se samo sa pšenicom lošije hektolitarske mase (73 hl) po jedinstvenoj ceni od 17,40 din/kg bez PDV-a.

Soja, kao kukuruz i pšenica, beleži pozitivne cenovne trendove. Soja je trgovana u cenovnom rasponu od 36,30 do 36,50 din/kg bez PDV-a. Krajem nedelje soja je tražena po cenama višim od trgovanih, što i dalje ukazuje na rast cena ove uljarice. Statistički posmatrano ponderisana cena je iznosila 36,40 din/kg bez PDV-a (40,04 din/kg sa PDV-om) što pretstavlja rast za 0,28%.

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

Berzanski indeks prodex je na dan 17.10.2019. godine bio na nivou od 196,34 što predstavlja rast od 0,71 indeksnih poena.

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je poskupela za 6,57%, a kukuruz za 3,79%.

Nepovoljne vremenske prilike u SAD koje odlažu žetvu uticale su na kretanje cena.

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, soja je poskupela 0,87%, a sojina sačma (decembarski fjučers) pojeftinila je za 0,32%.

Kašnjenje žetve zbog nepovoljnih vremenskih prilika uticalo je na kretanje cene soje.

U Parizu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je poskupela 2,40%, a kukuruz za 0,92%.