banner-image

Republika daje bespovratna sredstva za nabavku opreme za navodnjavanje

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za poljoprivredno zemljište raspisalo je Konkurs za dodelu sredstava za ulaganje koje se odnosi na uređenje poljoprivrednog zemljišta putem nabavke nove opreme za navodnjavanje u 2019. godini.

Sredstva za realizaciju ovih ulaganja obezbeđena su u budžetu Republike Srbije u ukupnom iznosu do 16.000.000 dinara i u visini učešća do 60%, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Konkurs se objavljuje u skraćenoj verziji u „Službenom glasniku“ Republike Srbije a potpuni tekst konkursa objavljen je na zvaničnoj internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede www.minpolj.gov.rs odnosno na stranici Uprave za poljoprivredno zemljište www.upz.minpolj.gov.rs

Prijava na konkurs se podnosi na obrascu koji se može preuzeti u prostorijama Uprave za poljoprivredno zemljište, Gračanička broj 8 III sprat ili sa sajta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede www.minpolj.gov.rs odnosno na stranici Uprave za poljoprivredno zemljište www.upz.minpolj.gov.rs.

Prijava na Konkurs podnosi se zaključno sa 2.11.2019. godine.