banner-image

Spektakularna farma od 28.000 krmača u četiri devetospratnice

U Kini, u regionu Guigang, u državi Guangki, nalazi se spektakularna farma na kojoj je smešteno 28.000 krmača u zgradama sa devet spratova. Prvo što se uoči pri dolasku na farmu Guifei (The Guifei Mountain Sow Farm) je biološka sigurnost na ulazu. Reč je impozantnom broju – 28.000 krmača smeštenim u samo četiri zgrade, pa otuda stroge mere predostrožnosti ne čude.

Biosigurnost

Čišćenje na ulazu

Pre nego što uđete na farmu, prvo morate provesti tri dana u sedištu kompanije. Tamo imaju apartmane za posetioce i zaposlene, i njihovo kretanje je u svakom trenutku kontrolisano, piše portal Pig 333.

Nakon toga se može otići prema planinama u kojima se nalazi farma, i to u odeći i obući koju daje kompanija i unutrašnjim vozilima (očišćenim i termički dezinfikovanim).

Ulazni i izlazi put na farmi

Kada se stigne do puta koji vodi prema farmi, gde kruže samo dostavna vozila, sledi ponovno zadržavanje, ali ovog puta samo na 30 minuta radi novog čišćenja hladnom vodom i sapunom i naknadnom dezinfekcijom.

Kompanija u potpunosti upravlja i vozilima i vozačima. Kilometar dalje, sledi još jedno čišćenje i dezinfekciju vozila, ali na desetak minuta. Kada se stigne do velikih ulaznih kapija izlazi se iz automobila, peru ruke i stavlja prvi zaštitni kombinezon, a potom se ulazi u novi interni automobil koji vozi do sledećeg nivoa.

Od tog trenutka dozvoljen je samo pristup kamiona koji će utovarati životinje ili odvoziti sirovine u ekskluzivni pogon za stočnu hranu. Ali pre nego što dođete do utovarnog ili istovarnog prostora, postoji novo mesto za čišćenje i termičku dezinfekciju kroz koje prolaze svi kamioni.

Ograda u potpunosti okružuje prostor u kojem su smeštene životinje. Nakon što se dovezu životinje, vozila nikada ne izlaze iz područja preko gore pomenutog puta, već preko određenog izlaznog puta.

Jednom kada dođe do ove tačke, svako ko ulazi na farmu mora proći novi karantin za dve noći i, naravno, proći kroz čitav prostor tuševa i dezinfekcioni sistem. Svaki materijal koji ulazi u unutrašnju oblast prolazi kroz postupak čišćenja, dezinfekcije i karantina pre nego što se može koristiti.

Na donjem crtežu mogu se videti različiti nivoi sigurnosti (boje) i kretanja:

Opis farme

Kompleks, koji obuhvata „višespratnu“ zgradu, veoma je velik i neprestano raste. Svaka je zgrada planirana da radi potpuno nezavisno. Prva dva objekta koja su sagrađena imaju po sedam spratova. Šest spratova predviđeno je za smeštaj 1,086 krmača po spratu, a ostali deluju kao rasadnik i prostor na kojem su podignuti budući sopstveni rezervni nazimci. Ostatak prasića uklanja se sa farme pri odvikavanju. Poslednje dve izgrađene zgrade imaju po devet spratova, od kojih je na sedam 1.086 krmača, a u ostale dve smeštaju se buduće rasplodne ženke.

Ovde možemo videti poprečni dimnjak za izlaz vazduha

Ako se napravi brzi proračun, reč je o dve zgrade kapaciteta 6.500 krmača i dve zgrade u kojima se može smestiti 7.600 krmača. Ukupno 28.000 krmača sa procenjenom ukupnom proizvodnjom od 13.575 prasića nedeljno.

Generalni direktor Pig Business Unit-a, gospodin Liu, kaže da na svakom spratu ima pet ekskluzivnih radnika, tako da u zgradama sa sedam spratova ukupno ima 35 radnika, a na devet spratova 45. Svi radnici kompleksa ostaju tu tri meseca nakon što su prošli karantinski proces, a rade šest dana u nedelji. Na ovaj način se smanjuje broj pokreta ulaska i izlaska ljudi.

Lift za kretanje životinja

Tehnički direktor farme kaže da je cilj proizvodnja životinja visoke genetske vrednosti i zdravlja, odnosno prodaja nazimica velikom broju proizvođača i kompanija. Da bi se obezbedila hrana za ovaj kompleks, napravljen je mlin za hranjenje koji može da proizvede 4.680 tona mesečno.

Sistem sa više lanaca za distribuciju stočne hrane i njeno podizanje na različite spratove

Da bi se maksimizirala biosigurnost i izbegao ulazak vozila u objekat, dizajniran je složen sistem za distribuciju stočne hrane koji se kreće od mlina za hranjenje u prizemlje svake zgrade (slika 7). Odatle, još sofisticiraniji sistem mehaničkih impulzija, putem lančanog sistema, dovodi hranu na svaki od podova (slika 8).

Sistem sanacije uginulih životinja

Drugi aspekt koji nesumnjivo upada u oči je upravljanje mrtvim životinjama. Da bi se pobrinuli za to, dizajniran je sistem sanitarne zaštite koji omogućava da se mrtve životinje uklone niz kanal, koji ih vodi u prizemlje, gde se uvode u sistem za spaljivanje koji je prisutan u svakoj od zgrada.