banner-image

Konkurs za opremanje dobrovoljnih vatrogasnih društava u Vojvodini

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji su značajni za zaštitu i spasavanje od požara u 2019 godini, a koje realizuju udruženja.

Cilj konkursa je podizanje svesti građana o značaju aktivnosti dobrovoljnih vatrogasnih  društava, popularizacija dobrovoljnog vatrogastva kao i podizanje nivoa znanja i veština pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih društava .

Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za realizaciju    programskih aktivnosti opremanja nadležnih službi opremom za gašenje poljskih požara na poljoprivrednom zemljištu.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po ovom konkursu je 40.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 100% za prijave podnete od strane dobrovoljnih vatrogasnih društava od vrednosti ukupno prihvatljivih troškova.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi iznosi do 600.000,00 dinara.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu na konkurs.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za nabavku radnih zaštitnih uniformi-radna zaštitna jakna i pantalone koje moraju obezbediti adekvatnu zaštitu vatrogasaca pri intervencijama na otvorenom. Radne zaštitne uniforme moraju se razlikovati od radnih zaštitnih uniformi koje u svom radu koriste vatrogasci spasioci u Sektoru za vanredne situacije.

Pravo učešća na konkursu imaju dobrovoljna vatrogasna društva sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 20.11.2019. godine.

Prijave s traženom dokumentacijom treba dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Bulevar Mihajla Pupina 16 21000 Novi Sad s naznakom „Javni konkurs za dodelu sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji su značajni za zaštitu i spasavanje od požara u 2019 godini a koje realizuju udruženja“ ili se može dostaviti lično na pisarnici pokrajinskih organa Uprave u zgradi Pokrajinske vlade AP Vojvodine, svakog radnog dana od 9 do 14 časova. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/4874546 od 10 do 14 časova.

Tekst konkursa, obrazac prijave, obrazac liste članova udruženja, obrazac izjave i Pravilnik se mogu se preuzeti sa (www.psp.vojvodina.gov.rs).