banner-image

Rokovi istekli, ali se pšenica još uvek seje

U zavisnosti od roka setve ali i vlage u zemljištu usevi pšenice nalaze se u različitim feno-fazama razvoja.

Kiša koja je ovih dana nakvasila oranice dobro je došla naročito pšenici koja je posejana u suvo zemljište.

Vlaga u zemljištu doprinosi i lakšoj obradi a premda je istekao uži i širi optimalni rok za setvu hlebnog žita još uvek se mogu videti sejalice u polju.

Ratari koji su hlebno žito posejali u prvoj dekadi oktobra, trebalo bi na njivama da imaju pšenicu u fazi bokorenja, ali zbog sušnog perioda na pojedinim parcelama seme je mirovalo sve dok nije pala kiša.

Zahvaljujući kiši ali i neobično visokoj temperaturi za ovo doba godine polja su brzo ozelenela.

Visoka temperatura u novembru stvara povoljne uslove za pojavu vaši i cikada, koji su prenosioci virusa žute patuljavosti ječma i pšenice zbog čega stručnjaci za zaštitu bilja savetuju redovan obilazak i kontrolu parcela.

Tolerantnim rokom setve kada pšenica može dati solidan prinos, smatra se period do polovine novembra. Međutim ove sušne jeseni osim roka setve važno je vreme nicanja.

Za sada je pšenicom posejano nešto manje nego prošle godine, ali pošto se pšenica može sejati u novembru nema sumnje da će ratari koji su čekali kišu, prionuti na posao.

Izvor:RTV