banner-image

Zimska nega voćaka

Zimsko prskanje ili kupanje voćaka je jedna od neizostavnih mera koju voćari moraju da obave ako žele kvalitetan rod i manje problema sa bolestima i štetočinama tokom vegetacije.

Dobra voćarska praksa insistira na kvalitetnim preventivnim merama kao što su:

-Plavo prskanje

-Sanitarne mere

-Zimsko prskanje

Plavo prskanje je mera kojom počinje zaštita u narednoj vegetacionoj sezoni i ako se obavlja nakon berbe plodova dok još ima lišća na granama kako bi se uradila dezinfekcija lišća i smanjio infektivni potencijal fitopatogenih gljiva koje prezimljavaju u tom opalom lišću. Za ovo prskanje se preporučuju preparati na bazi bakra kod čije primene moramo voditi računa na spoljašnu temperaturu koja treba da bude iznad 10 C°

Tokom kasne jeseni ili u zimskom periodu, kada to vremenski uslovi dozvole treba pristupiti sanitarnim merama u zasadu. Sanitarne mere koje se preporučuju su odsecanje sasušenih grana i grančica, uklanjanje celih stabala po potrebi, struganje i skidanje kore ispod koje rade štetočine kao što su drvotočci i strižibube, uklanjanje mumificiranih tj. sasušenih plodova i lišća.

Tek nakon svega ovoga pristupiti rezidbi. Ove mere se završavaju iznošenjem biljnog materijala iz zasada i njegovim spaljivanjem.

Zimsko prskanje se izvodi od bubrenja pupoljaka do fenofaze mišje uši. Treba ga obaviti kombinacijom mineralnih ulja, insekticida (iz grupe piretroidia ) kao i fungicidima na bazi bakra (bakar hidroksid).

Mineralno ulje deluje mehanički. Sprečava razmenu kiseonika i dovodi do gušenja prezimljujućih formi a samim tim i do smanjenja populacije štetočina za narednu vegetaciju.

Preparati na bazi bakra uništavaju prezimljujuće organe biljnih parazita čime se smanjuje njihov infekcioni potencijal.

dipl. Inž. Dejan Mujakić

Izvor:PSSS