banner-image
banner-image

Izmene IPARD pravilnika u sektoru proizvodnje jaja i grožđa

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva.

Najvažnije izmene odnose se na uvođenje dva nova sektora ulaganja – sektor grožđa i sektor jaja. Prerađivači u sektoru jaja mogu da ostvare IPARD podsticaj ukoliko na kraju investicije imaju objekat za izradu proizvoda od jaja koji ispunjava veterinarsko-sanitarne, odnosno opšte i posebne uslove za higijenu hrane životinjskog porekla i koji je  upisan u Registar odobrenih objekata u skladu sa propisima kojima se uređuje veterinarstvo.

Proizvođači vina koji apliciraju za IPARD podsticaje treba da imaju i sopstvenu proizvodnju grožđa i da na kraju investicije budu upisani u  Vinogradarski i Vinarski registar u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino. Takođe, utvrđen  mogući kapacitetet godišnje proizvodnje vina  treba da se kreće u granicama od 20.000 do 1.000.000 litara.”

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava se može preuzeti na internet stranici Ministarstva poljoprivrede., šumrstva i vodoprivrede i Uprave za agrarna plaćanja