banner-image

Kako stimulisati estrus kod nazimica i zalučenih krmača

Msc Vladislav Višnjić, ekspert kompanije RAVAGO CHEMICALS:

Veliki izazov na većini naših farmi predstavlja uvođenje nazimica u estrus i ponovno osemenjavanje krmača nakon zalučenja.

Menadžment nazimica, njihovo uvođenje u estrus i otkrivanje estrusa zajedno sa osemenjavanjem su odlučujući faktori za uspešnu reporodukciju na farmama.

Kako i kada stimulisati zalučene krmače?

Počev od prvog dana nakon zalučenja! Ako je zalučenje ujutru, poželjna je stimulacija nerastom taj dan posle podne, a obavezno sledećeg jutra. Na taj način će se otkriti rani estrusi nakon zalučenja čiji broj nije zanemarljiv.

Veoma je važno stimulisati krmače koristeći različite nerastove. Na većini farmi postoji samo jedan nerast za otkrivanje estrusa (probač), ili dva nerasta od kojih se jedan koristi za stimulaciju nazimica a drugi za detekciju krmača nakon zalučenja. Naizmenična upotreba različitih nerastova je veoma bitna da bi se zadržala zainteresovanost krmača i nazimica. Idealna je situacija da na farmi postoji grupni boks sa nekoliko nerastova koji mogu raditi zajedno.

Takođe, nerast probač treba da se koristi dva puta dnevno, ujutru i kasno posle podne s tim da se koriste različiti nerastovi.

Koliko je važno osvetljenje?

Veoma je važno! Moramo obezbediti 16h svetla dnevno. Poželjno je da svetlo bude bele boje, a ne žute. Posebno voditi računa jer je sasvim uobičajeno na našim farmama da jednom postavljeno belo svetlo, zbog prašine, paučine i ostalih nečistoća vremenom izgubi intezitet i postane žuto.

Upotreba fluorescentnih ili LED sijalica postavljenih na 1 metar iznad glave krmača je dobra mera za obezbeđivanje preporučenog intenziteta svetlosti za dobar ulazak u estrus.

Ishrana nakon zalučenja

Ovo je takođe veoma važan aspekt. U periodu od zalučenja do osemenjavanja krmače moraju da jedu po volji, onoliko koliko mogu da pojedu.

To uglavnom nije lako jer na farmama zahteva dodatni rad za podešavanje hranilica ili ručno dodavanje hrane, ali je neophodno kada znamo kolike benefite ovaj dodatni trud donosi.

Najlakše uputstvo koliko krmača treba da pojede u ovom periodu je – polovina hrane koju je jela na kraju laktacije.

 Stimulacija estrusa kod nazimica. Šta se mora uzeti u obzir?

Postoji mnogo faktora koje treba uzeti u obzir a koji određuju uspeh u ovoj fazi proizvodnje. Jedan od najvažnijih je odretiti fiksni vreme za kontakt sa nerastom.

Stimulacija treba da počne sa starosti nazimica od najviše 180 dana. Uglavno se na farmama sa ovim kreće kasnije i dolazi se u situaciju da buduće nazimice stare preko 7 meseci nisu imale kontakt sa nerastom.

Kao i kod zalučenih krmača, poželjno je stimulaciju raditi dva puta dnevno, ujutru i kasno posle podne sa više različitih nerastova.

Kod nazimica se preporučuje direktan kontakt sa nerastovima, gde se nerast obavezno uvodi u svaki boks. Ulazak u estrus se očekuje nakon tri nedelje od prvog kontakta.

Za farme koje imaju problem sa ulaskom nazimica u estrus, preporučuje se uvođenje nazimica u nerstov boks. Mora se voditi i računo o starosti i veličini nerasta. Treba da bude stariji od 10 meseci, izraženih polnih karakteristika ali ne stariji od dve godine da ne bi bio prevelik i da ne bi plašio i/ili povredio nazimice.

Ako nakon 40 dana od prvog kontakta sa nerastom nazimice nisu ispoljile znake estrusa, nisu za dalju reprodukciju i treba ih poslati na klanje.

Ne treba koristiti hormone za uvođenje u estrus, pogotovo na farmama sa GGP i GP životinjama jer će životinje verovatno imati problem i kod ulaska u estrus nakon prašenja a moguće da će preneti tu negativnu osobinu na potomstvo.

Sa adekvatnom stimulacijom koja je počela sa 180 dana starosti nazimica, većina njih će ispoljiti znake i ući u estrus sa 200 – 240 dana.

Preporuka je da se nazimice nakon detekcije estrusa u grupnim boksovima prebace u uklještenja. Tu je moguće da će smanjiti konzumaciju prva dva – tri dana, ali kada se priviknu na novi smeštaj, adekvatnim „flushingom“ 15 dana pre očekivanog narednog estrusa obezbediće se dobra ovulacija i veliki broj ovuliranih jajnih ćelija.

Pravilna stimulacija estrusa kod nazimica i zalučenih krmača je prvi i najvažniji korak za dobru plodnost.