banner-image

Izdavanje vodnog zemljišta u zakup

JVP „Vode Vojvodine“ objavilo je Javni oglas za izdavanje u zakup vodnog zemljišta koje se može korisiti kao poljoprivredno, odnosno kao zemljište za vađenje rečnog nanosa.

Vodno zemljište koje se daje u zakup poljoprivrednicima nalazi se na obalama reka ili kanala na području Vojvodine, a rok za podnošenje ponuda je 9. decembar ove godine.
Za vađenje rečnog nanosa u zakup se daje vodno zemište na teritoriji AP Vojvodine uz Dunav i Savu. Rok za podnošenje ponuda je 10. decembar 2019. godine.

Sve informacije o ova dva postupka mogu se naći na sledećem linku na veb sajtu preduzeća:
https://bit.ly/35VXqRY