banner-image

Porast cena kukuruza i soje na berzi

Usled smanjene aktivnosti mlinara na „Produktnoj berzi“ došlo je do pada prometa i stagnacije cene pšenice, dok su  kukuruz i soja zabeležili pozitivne cenovne trendove uz skroman obim trgovanja.

Ukupan promet za ovu nedelju je iznosio 920 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 29.127.300,00 dinara. U odnosu na prethodni upoređujući period količinski obim prometa je manji za 66,55%, dok je finansijska vrednost prometovane robe niža za 49,89%.

Pšenicom se trgovalo po jedinstvenoj ceni od 19,25 din/kg bez PDV-a (21,17 din/kg sa PDV-om). Ovo ujedno predstavlja ponderisanu cenu za koju se može reći da beleži stagnaciju u odnosu na prethodni posmatrani period.

Kukuruz beleži rast cena usled veće zainteresovanosti izvoznika za ovom žitaricom. Ugovori za kukuruz su se zaključivali u veoma uskom cenovnom rasponu od 14,60 do 14,70 din/kg bez PDV-a. Upoređujući cenu sa prethodnom nedeljom, cena žutog zrna je poraesla za 2,10%.

Cena soje je nastavila da beleži blagi rast. Sojom se trgovalo po ceni od 37,00 do 38,00 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 37,50 din/kg bez PDV-a (41,25 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodnu nedelju cena je viša za 0,72%.

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

Berzanski indeks prodex je na dan 05.11.2019. godine bio na nivou od 201,35 što predstavlja rast od 0,82 indeksnih poena.

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je poskupela 0,68%, a kukuruz za 0,77%. Na kretanje cena je uticao hladni talas u SAD.

Na ovoj berzi je u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, soja poskupela 0,25%, a sojina sačma za 1,94%.

Nove nade u napredak pregovora između SAD i Kine uticale su na kretanje cena.

U Parizu je u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica poskupela 0,68%, a kukuruz je pojeftinio 0,75%.

Rast cena u regionu Crnog mora uticao je na kretanje cene pšenice. Pritisak ukrajinskog kukuruza uticao je na kretanje cene te robe