banner-image

Vladina Radna grupa uvodi red u proizvodnju i plasman rakije

Vlada Republike Srbije donela je Odluku o obrazovanju Radne grupe za unapređenje proizvodnje i tržišta rakije u Republici Srbiji.
Radna grupa se obrazuje u cilju unapređenja proizvodnje i tržišta rakije u Srbiji.

Njen zadatak je izrada strateškog dokumenta kojim će se u potpunosti sagledati i definisati situacija u oblasti proizvodnje i plasmana rakije (od plantažne proizvodnje voća kao sirovine za kvalitetnu rakiju, preko nabavke nove opreme i mašina za proizvodnju rakije do plasmana rakije na tržište), u cilju donošenja odgovarajućih mera za strateško rešavanje postojećih problema.

Predsednik Radne grupe je Velimir Stanojević, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Članovi su: Milomir Obradović, načelnik odeljenja, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Milan Ćuprić, rukovodilac grupe, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vesna Radojičić, samostalni savetnik, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Elvis Hadži, načelnik odeljenja, Ministarstvo finansija – Poreska uprava, Ivan Ivanović, koordinator u Sektoru poreske policije, Ministarstvo finansija – Poreska uprava, Sonja Nikolić, viši savetnik, Ministarstvo finansija, Dejan Milojević, major policije, šef odseka, Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava kriminalističke policije, dr Nada Ćirić, samostalni savetnik, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Branka Gagić, viši savetnik, Udruženje za prehrambenu industriju, Privredna komora Srbije, prof. dr Predrag Vukosavljević, vanredni profesor, Katedra za tehnologiju, konzervisanje i vrenje, Poljoprivredni fakultet Beograd, prof. dr Ninoslav Nikičević, redovan profesor u penziji, Katedra za tehnologiju, konzervisanje i vrenje, Poljoprivredni fakultet Beograd, dr Branko Popović, Institut za voćarstvo Čačak, Ivan Urošević, Savez proizvođača rakije Srbije, Dragan Gavrić, Savez proizvođača rakije Srbije, Žarko Raičević, Savez proizvođača rakije Srbije, Miroslav Knežević, Savez proizvođača rakije Srbije, Marko Aleksić, Savez proizvođača rakije Srbije i Darko Đurović, Savez proizvođača rakije Srbije.

Radna grupa obrazuje se na period od godinu dana.

Radna grupa dužna je da nadležnom odboru dostavi izveštaj o radu najmanje svakih 60 dana, a Vladi najmanje svakih 90 dana. Sastaje po potrebi, a najmanje jednom mesečno. Predsednik i članovi Radne grupe nemaju pravo na naknadu za rad u Radnoj grupi.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Radne grupe obavlja Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.