banner-image

Pomoć kod određivanja kriterijuma za plaćanje naknada za zaštitu životne sredine

NALED je napravio kontakt centar u cilju pružanja podrške lokalnim samoupravama u primeni nove Uredbe za plaćanje naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine, u čijoj izradi je učestvovao u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine. 

Nova Uredba o plaćanju naknade za zaštitu životne sredine, usvojena u decembru 2019. godine utvrđuje kriterijume koji bliže određuju koje to aktivnosti negativno utiču na životnu sredinu ili na fizička lica, a nastaju obavljanjem određenih aktivnosti. Prema ovim kriterijumima se definiše iznos naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine, kao i uslovi za njeno umanjenje.

U okviru svog novoosnovanog Savez za zaštitu životne sredine i aktivnih projekata, NALED otvara i pokreće nove teme iz oblasti zaštite životne sredine, istovremeno aktivno pruža podršku Vladi, privredi i lokalnim samoupravama u primeni zakona i pronalaženju najboljih rešenja u ovoj oblasti.

Pitanja o primeni nove Uredbe mogu se poslati na mejl adresu  dj.petrovic@naled.rs