banner-image

Stres je okidač za pojavu bolesti kod životinja

Stres predstavlja prirodnu pojavu koja nastaje pri pokušaju organizma da se prilagodi nekoj životnoj nevolji, životnom izazovu, događaju ili situaciji.

U tom smislu stres je svaka neprilagođena reakcija organizma na neki iznenadni, neprijatni uticaj, a manifestuje se psihičkom ili telesnom patnjom. Pri delovanju stresora na organizam životinja vrlo često dolazi do razvoja različitih paroloških stanja. Tada je zapravo organizam farmskih životinja prijemčiv za zarazne bolesti, parazitske invazije i druge štetne spoljašnje i unutrašnje uticaje koji u normalnim uslovima ne bi mogli da izazovu patološke promene.

Istraživanja su pokazala da patološko delovanje uzročnika je potpomognuto ili pak izazvano delovanjem nepovoljnih uslova smeštaja, ishrane, držanja, iskorišćavanja i drugim štetnim spoljašnjim činiocima.

Delovanje stresora vrlo često dovodi do poremećaja u varenju hrane, naročito kod mladih životinja, što stvara uslove za delovanje uslovno patogenih mikroorganizama i pojavu različitih patoloških stanja i oboljenja digestivnog trakta. Smatra se da je pojava egogastričnog ulkusa kod svinja povezana sa delovanjem stresora.Smatra se da uznemiravanje svinja, pretesni obori, prostor za ishranu i drugi stresori utiču negativno na tok i ishod ove bolesti.

Oboljenje organa za disanje takođe nastaju zbog delovanja različitih stresora kao što su: velika temperaturna kolebanja, loš način držanja, skučen prostor uz velike koncentracije amonijaka, ugljendioksida i drugih štetnih gasova, velika vlažnost vazduha i dr. Tako se stvaraju uslovi za patogeno delovanje virusa i bakterija.

Česta pojava virusnih i bakterijskih oboljenja respiratornog trakta sreće se kod prasadi, teladi i junadi u tovu.

Verica Lazarević
Izvor: PSSS