banner-image

Plate u poljoprivredi ispod republičkog proseka

Prosečna republička zarada u oktobru bila je 55.065 dinara, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku.

RZS objavljuje podatke o prosečnoj neto zaradi za 19 delatnosti, a u oktobru je samo u osam ona bila iznad republičke, dok je u 11 delatnosti bila manja od proseka na nivou države.

 Plate zaposlenih u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu su među tih 11 delatnosti – iznosile su 48.810 dinara.

Osim poljoprivrede, prosečne zarade manje od 50.000 dinara isplaćene su  zaposlenima u delatnosti usluge smeštaja i ishrane – 35.160 dinara, a potom radnicima u ostalim uslužnim delatnostima – 41.162, te u delatnosti umetnost, zabava i rekreacija – 46.128 dinara. Oktobarske koverte u trgovini na veliko i malo i popravci motornih vozila bile su teške 46.535 dinara, u snabdevanju vodom i upravljanju otpadnim vodama – 47.910, a u administrativnim i pomoćnim uslužnim delatnostima 49.502.

Čak u 12 delatnosti isplaćena je zarada manja od 40.000 dinara. Zaposleni u oblasti pripreme i posluživanja hrane i pića u oktobru su na račune dobili 32.223 dinara, a oni u oblasti ostalih ličnih uslužnih delatnosti – 32.694 dinara. Oni koji se bave popravkom računara i predmeta za ličnu upotrebu zaradili su 33.082 dinara, radnici u preradi drveta i proizvoda od drveta, osim nameštaja – 34.507, a u proizvodnji odevnih predmeta – 36.451.

Manje od 40.000 dinara u oktobru su zaradili i zaposleni u ostalim stručnim, naučnim i tehničkim delatnostima – 37.935 dinara, trgovini na malo, osim trgovine motornih vozila – 38.233, uslugama održavanja objekata i okoline – 38.599, oni koji rade u delatnostima putničkih agencija, tur-operatera i rezervacija – 39.040, proizvodnji kože i predmeta od kože – 39.297, socijalnoj zaštiti sa smeštajem – 39.653, te zaštitnim i istražnim delatnostima – 39.780.

Najvišu prosečnu zaradu, kao i prethodnih meseci, u oktobru su zaradili zaposleni u vazdušnom saobaćaju –181.381 dinar, potom oni koji rade u eksploataciji nafte i prirodnog gasa – 140.668, te zaposleni u oblasti uslužnih delatnosti u rudarstvu – 136.952. Prosečna zarada zaposlenih u računskom programiranju u oktobru je bila 126.733 dinara, u proizvodnji koksa i derivata nafte 109.324, a u oblasti finansijskih usluga, osim osiguranja i penzionih fondova – 103.489…

Minimalac skače na 30.022 dinara

Od 1. januara 2020. godine primenjuje se nova minimalna cena rada, koja bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, iznosi 172,54 dinara neto, po radnom času.

Odluku o povećanju minimalne cene rada za period januar-decembar 2020. godine, na osnovu ovlašćenja iz člana 112. stav 2. Zakona o radu donela je 13. septembra 2019. Vlada Srbije. Nakon povećanja, minimalna mesečna zarada iznosiće prosečno tokom 2020. godine 30.022 dinara. U godini za nama, minimalac je iznosio 27.022 dinara.

Penzije guraju paore u duboko siromaštvo

Porodična poljoprivredna penzija iznosi 8.000 dinara, a prosečna oko 12.000 dinara, čime se poljoprivredni penzioneri svrstavaju u red najsiromašnijih građana Srbije.

Dug poljoprivrednika za penzijsko osiguranje je, prema rečima nadležnih i procenama u Republičkom penzijsko-invalidskom osiguranju, oko 160 milijardi dinara, od čega je, pretpostavlja se, skoro 95 odsto nenaplativo. I pored obećanja nadležnih da će se, uz pomoć Svetske banke, problem barem ublažiti, sve je u minuloj godini ostalo po starom.

S. K.