banner-image

EU: Njive zalivaju prečišćenim otpadnim vodama

EU preduzima nove mere s ciljem smanjenja rizika od nestašice vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura.

Foto: Pixabay

Poslanici i poslanice država članica pri EU potvrdili su privremeni dogovor s Evropskim parlamentom o uredbi kojom će se olakšati upotreba pročišćenih komunalnih otpadnih voda za poljoprivredno navodnjavanje. Tom potvrdom pripremljen je teren za konačno donošenje.

Zahvaljujući tim pravilima Evropi će se olakšati prilagođavanje na posledice klimatskih promena. Uredbom koja je u potpunosti u skladu s cikularnom ekonomijom unaprediće se dostupnost vode i podstaći njena efikasna uptreba. Osiguravanjem dostupnosti dovoljne količine vode za navodnjavanje njiva, posebno tokom toplotnih talasa i velikih suša, može se pomoći u sprečavanju manjka poljoprivrednih kultura i nestašica hrane.

S obzirom na to da se geografski i klimatski uslovi u državama članicama uveliko razlikuju, pojedina država članica može odlučiti da nije prikladno da koristi obnovljenu vodu za poljoprivredno navodnjavanje na delu njenog državnog područja ili na celom tom području.

Države članice ujedno mogu dozvoliti upotrebu obnovljene vode za druge namene kao što su ponovna upotreba vode u industriji, kao i za rekreacijske i ekološke svrhe.

Uredba sadrži stroge zahteve za kvalitet obnovljene vode i njeno praćenje kako bi se osigurala zaštita zdravlja ljudi i životinja te životne sredine.

Uštede vodnih resursa do kojih dolazi zahvaljujući ponovnoj upotrebi vode biće tema kampanja za podizanje opšte svesti u državama članicama u kojima se obnovljena voda upotrebljava za poljoprivredno navodnjavanje.

Komisija mora oceniti je li potrebno preispitivanje minimalnih zahteva za obnovljenu vodu na osnovu rezultata evaluacije sprovođenja te uredbe ili kad god je to potrebno usled novih tehničkih i naučnih saznanja

Nekoliko država članica već dugo i uspešno koristi obnovljenu vodu u različite svrhe, uključujući poljoprivredno navodnjavanje. To je bolje za životnu sredinu od alternativnih metoda snabdevanja vodom kao što su transport vode ili desalinizacija. Nova pravila biće od posebne koristi u regijama u kojima potražnja za vodom i dalje premašuje snabdevanje njome usprkos preventivnim merama za smanjenje potražnje. Postojeća pravila EU-a o higijeni hrane i dalje se primenjuju te će se u potpunosti poštovati.

Evropska komisija donela je 28. jula 2018. predlog uredbe o minimalnim zahtevima za ponovnu upotrebu vode u sklopu realizacije akcionog plana za cirkularnu ekonomiju. Evropski parlament doneo je stajalište o predlogu 12. februara 2019. Veće je postiglo dogovor o svom stajalištu (opšti pristup) 26. juna 2019.

Pregovori s Evropskim parlamentom započeli su 10. oktobra, a završili privremenim dogovorom 2. decembra koji su poslanici i poslanice država članica pri EU pre nekoliko dana potvrdili. Time su ostvareni preduslovi za formalno donošenje novih pravila u 2020.

Uredba će se zatim objaviti u Službenom listu EU te će stupiti na snagu dvadesetog dana od dana objave. Počeće da se primjenjuje nakon što proteknu tri godine od datuma stupanja na snagu.