banner-image

Pšenica čeka kupce: Slab izvoz prošlogodišnjeg roda

 U 2019. godini iz Srbije je u svet izvezeno 155.528 tona pšenice i 76.787 tona pšeničnog brašna . Bilansni višak pšenice za izvoz u ekonomskoj 2019/20.godini, za preostalih šest meseci,  iznosi oko 1.131.000  tona

Prema raspoloživim podacima  (izvor podataka “Žita Srbije“ odnosno Uprava carina) dinamika izvoza  pšenice i brašna u periodu jul 2019-decembar 2019. godine bila je sledeća:

 • PŠENICA – izvoz roda 2019. godine (jul 2019-decembar 2019) ……………155.528 tona
 • Jul ………………………………………………………………… 30.235 tone
 • Avgust…………………………………………………………. 31.095 tona
 • Septembar…………………………………………………….. 32.175 tona
 • Oktobar………………………………………………………… 23.922 tona
 • Novembar………………………………………………………. 14.309 tona
 • Decembar………………………………………………………. 23.792 tona

                                  IZVOZ PŠENICE RODA 2019. GODINE PO DRŽAVAMA /tona/

ODREDIŠTE IZVOZA 2019. godina /po mesecima/ 2020. godina  /po mesecima/ UKUPNO    
VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI
Rumunija

Konstanca

13798 3434 2484 7 0 0 19723
UNMIK/ Kosovo 0 46 0 6 3 56 111
Crna Gora 709 1259 1417 940 486 792 5603
Makedonija 5698 12512 13634 8305 4660 7501 52640
BiH 4746 5710 6975 6692 1595 6762 32480
Italija 1615 2309 990 1689 2755 4235 13593
Albanija 2446 4746 5909 4979 4381 4277 26738
Nemačka 0 0 93 231 47 0 371
Austrija 1215 1020 0 0 0 0 2235
Druge države 8 59 673 1073 52 169 2034
 

UKUPNO

30235 31095 32175 23922 14309 23792             155528

     IZVOZ BRAŠNA od pšenice roda 2019.godine:

 • BRAŠNO od pšen.roda 2019. godine – izvoz (jul 2019- decembar 2019)………76.787 tona
 • Jul …………………………………………………………………….. 12.089 tona
 • Avgust……………………………………………………………….. 13.727 tona
 • Septembar………………………………………………………….. 12.500 tona
 • Oktobar…………………………………………………………….. 12.845 tona
 • Novembar………………………………………………………….. 12.220 tona
 • Decembar…………………………………………………………… 13.406 tona      

   

               IZVOZ BRAŠNA OD PŠENICE RODA 2019. GODINE PO DRŽAVAMA /tona/

ODREDIŠTE IZVOZA 2019. godina  /po mesecima/ 2020. godina  /po mesecima/ UKUPNO
VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI
BiH 2485 3408 2712 3661 2741 3650 18657
Crna Gora 4564 5312 4186 4229 4014 4875 27180
UNMIK

/Kosovo/

10 0 0 0 7 46 63
Makedon. 4393 4140 4780 4213 4576 4159 26261
Albanija 428 659 747 575 676 489 3574
Slovenija 0 50 1 25 75 75 226
Hrvatska 136 87 0 44 24 24 315
Rumunija 12 15 0 24 0 24 75
Italija 0 0 0 0 0 0 0
Druge države 61 56 74 74 107 64 436
UKUPNO 12089 13727 12500 12845 12220 13406             76787

BILANSNA PROCENA UKUPNE PROIZVODNJE I RASPOLOŽIVIH KOLIČINA PŠENICE U EKONOMSKOJ 2019/20 GODINI U SRBIJI   

Procenjene početne-prelazne zalihe ……………………….. cca 398.000 tona

Proizvodnja pšenice roda 2019.g……………………………cca 2.535.000 tona

UKUPNO (1+2) raspoloživo…………………………………..cca 2.933.000 tona

PROCENA POTROŠNJE  PŠENICE U EK. 2019/20 GODINI

 • Seme……………………………………………………………….cca 170.000 tona
 • Potrošnja mlinova …………………………………………………..1.100.000 tona
 • Stočna hrana.……………………………………………………….cca 200.000 tona
 • Ukupno ostaje za prelazne zalihe (uključujući i RR)

i izvoz pšenice ………………………………………………….  cca 1.463.000 tona,

od navedene količine: 

 • Robne rezerve Srbije………………………………. cca  200.000  tona
 • izvoz jul 2019-decembar 2019………………….156.000 tona
 •  raspoloživo za izvoz do kraja tek. ek.

2019/20 godine i prelazne zalihe

 1. juna 2020.godine ……………………. cca 1.107.000 tona.

            PODBILANS IZVOZA BRAŠNA OD PŠENICE RODA 2019. GODINE

 • Izvezeno brašno u periodu jul 2019-decembar 2019 godine…… 76.787 tona

 Prema poslednjoj proceni Republičkog zavoda za statistiku (od 25.09.2019.godine) žetvena površina pod pšenicom roda 2019.godine iznosila 577.499 hektara, što je za  70.584 hektara manje nego 2018.godine.

Ukupan rod pšenice procenjen je  2.534.643 tone, što je oko 407.000 tona manje nego prethodne godine. Procenjuje se da je prosečan prinos iznosio 4.389 kg/ha, što je u odnosu na rod 2018.g. manje za 150 kg/ha.Prema proceni Ministarstva poljoprivrede, prelazne zalihe pšenice na dan 30. jun 2019. godine iznose 398.000 tona (uključujući i robne rezerve Srbije)’’, kaže Zdravko Šajatović, direktor ,,Žitounije’’ u Novom Sadu. Bilansni višak pšenice za izvoz u ekonomskoj 2019/20.godini, za preostalih šest meseci,  iznosi oko 1.131.000  tona.

Izvoz pšenice u decembru 2019.godine, iznosio je svega 23.792 tona. Ostvareni izvoz pšenice u periodu jun-decembar 2019 godine u odnosu na iste mesece 2018. godine, manji je za 579.094  tone i najmanji je ostvareni šestomesečni izvoz u poslednje četiri ekonomske godine. U poslednja tri meseca za Konstancu uopšte nema izvoza pšenice, iz razloga koje smo već navodili u prethodnim mesečnim izveštajima.

Izvoz brašna u decembru 2019.godine  iznosio je 13.406 tona i nešto je veći od   prosečnog izvoza u poslednjih dvanaest meseci u protekloj  ekonomskoj 2018/19.godini (koji je iznosio 12.853 tone). I dalje se brašno pretežno izvozi u tri susedne države – Makedoniju, Crnu Goru i BiH ( za 6 meseci učešće navedene tri države u ukupnom izvozu brašna iznosilo je 93,89 odsto).

Tokom prethodne nedelje zbog pretprazničnog raspoloženja, tražnje pšenice na tržištu skoro da nije bilo,  a cene su ostale na sličnom nivou kao i nedelju dana ranije.

Hektolitri Cena Cena prethodne nedelje

Do 74 kg/hl 17,00 – 18,50 din/kg 17,20 – 18,50 din/kg

74 – 76 kg/hl 18,50 – 19,10 din/kg 18,80 – 19,00 din/kg

Preko 76 kg/hl 19,50 – 19,50 din/kg 19,50 – 19,50 din/kg

Na polovini ekonomske 2018/19 godine (za pšenicu), može se konstatovati da je izvoz pšenice znatno ispod realnih mogućnosti, posebno kada je u pitanju pšenica za proizvodnju stočne hrane koje ove godine imamo iznad očekivanih količina. Stanje se nije promenilo ni tokom decembra i ako je stočna pšenica imala pristojnu cenu od 160 do 168 evra po toni na FOB – u.

Branislav Gulan