banner-image

Kukuruz najtraženiji na berzi, cena do 15,90 dinara

Kako poslednje nedelje protekle godine, tako i na početku nove 2020. godine u fokusu trgovanja je bio kukuruz. Pšenica i soja su izostale iz trgovanja u skraćenoj radnoj nedelji.

Ukupan promet za ovu nedelju je iznosio 900 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 15.543.000,00 dinara. U odnosu na prethodni upoređujući period količinski obim prometa je manji za 33,33%, dok je finansijska vrednost prometovane robe niža za 31,71%.

Pojačana aktivnost izvoznika na robno-berzanskom tržištu početkom godine nastavila je da pomera cenu kukuruza ka naviše. Ugovori na kukuruz su zaključivani po 15,00 din/kg bez PDV-a, dok su ugovori sa kluzulom „fco-luka“ zaključivani na 15,90 din/kg bez PDV-a. U odnosu na poslednji upoređujući podatak, odnosno u odnosu na poslednju nedelju iz prošle godine, ponderisana cena žutog zrna je viša za 1,35%.

Tržište pšenice je i dalje pasivno. Slaba ponuda pšenice i ponuda po višim cenama u odnosu na poslednju trgovanu cenu od 19,00 din/kg bez PDV-a ukazuje na rast cena ove žitarice.

Potražnja za sojom po cenama od 38,30 din/kg bez PDV-a i ponuda po 38,70 din/kg bez PDV-a nisu rezultirali zaključenjem berzanskih ugovora. Prodavci soje su ostali pasivni u iščekivanju boljih cena.

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

ROBA PONUĐENA KOLIČINA (t) CENA PONUDE DIN/KG SA

PDV-OM

ZAKLJUČENA KOLIČINA (t) ZAKLJUČENA CENA DIN/KG SA PDV-OM PROMENA U ODNOSU NA PRETHODNI PERIOD
Kukuruz, rod 2019. 300 16,50-16,61 200 16,50  
Kukuruz, rod 2019. gratis lager do 31.3. 300 16,83
Kukuruz, rod 2019. fco-luka, isporuka januar 700 17,49 700 17,49
Pšenica, rod 2019. minimum 13% proteina 2000 21,45-22,55
Soja, rod 2019. 50 42,57

 Berzanski indeks PRODEX je na dan 09.01.2020. godine bio na nivou od 202,41 što predstavlja rast od 0,67 indeksnih poena.

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je poskupela 2,40%, a kukuruz je pojeftinio 1,34%.

Očekivanje smanjenja procene zasejanih površina pod pšenicom u SAD uticalo je na kretanje cene.

U Čikagu je u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, soja  pojeftinila 0,43%, a sojina sačma je pojeftinila 1,10%.

I dalje nedoumice o realnom kineskom uvozu američke soje uticale su na kretanje cene.

U Parizu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je poskupela 2,40%, a kukuruz (martovski fjučers) je poskupeo 1,77%.