banner-image

Zakon o robnim berzama će unaprediti trgovanje u 2020. godini

Ako bismo sa stanovišta robne berze kroz jednu reč opisali 2019. godinu, onda bi to bila reč „obećavajuća“. Statistički posmatrano, realizovano je treći najveći promet u proteklih deset godina, dok je u odnosu na 2018. godinu količinski promet veći za 26%, poru;uju sa Produktne berze u Novom Sadu.

Takođe, 2019. godina će u istoriji berze biti upisana kao godina kada je usvojen prvi Zakon o robnim berzama, koji će biti temelj za unapređenje i najveće promene u dosadašnjoj 60 godina dugoj istoriji Produktne berze.

Sa stanovišta tržišta poljoprivrednih proizvoda protekla godina se, osim za pšenicu, može okarakterisati kao stabilna. Tu se pre svega izdvaja soja, čije je tržište bilo najstabilnije u proteklih deset godina sa razlikom minimalne i maksimalne cene od „svega“ 16,2%.

Poređenja radi, prosečna oscilacija cene ove uljarice u proteklih 10 godina je iznosila 45%. Zanimljiv podatak je taj da je i prosečna cena soje na najnižem nivou u proteklih osam godina.

Kukuruza je bilo sasvim dovoljno kako za domaće potrebe, tako i za izvoz. Svetska tržišta su takođe bila mirna, pa je ova žitarica godinu započela i završila na skoro identičnom nivou (14,60/14,80). Jedina značajnija oscilacija je zabeležena na tržištu pšenice, gde je hlebno zrno prvi put od marta 2015. prešlo nivo od 20,00 dinara, tačnije cena od 24,10 postignuta u junu 2019. je najviša od 28.05.2014. godine.

Koliko je nezahvalno prognozirati kretanje cene u dužem vremenskom periodu pokazuju upravo tržišta pšenice i soje, koja su u potpunosti demantovala cenovne trendove iz prethodnih godina.

Ali ako gledamo trenutne svetske i domaće zalihe, ne bi trebalo očekivati značajnije oscilacije u narednom periodu. Međutim, turbulentni eopolitički uslovi, kao i sve češći ekstremni vremenski uslovi su stalna pretnja koja može u značajnoj meri da utiče na cenovna dešavanja.

Ono što je sigurno jeste da će u 2020. godinu „Produktna berza“ kapitalizovati rad iz prethodne 3 godine, a koji se tiče značajne promene sistema trgovanja. U proteklom periodu smo u saradnji sa članovima berze, nadležnim ministarstvima, Komisijom za hartije od vrednosti i drugim relevantnim institucijama radili na donošenju Zakona o robnim berzama, a plodove tog rada će svi zainteresovani na tržištu videti upravo u 2020. godini.