banner-image

Na pšenici  registrovane rđa, pepelnica i pegavost

Na terenu RC Sremska Mitrovica, pšenica se nalazi u fenofazi od osam listova razvijeno (BBCH 18) do fenofaze vidljivo prvo sekundarno stablao (BBCH 21).

Vizuelnim pregledom useva pšenice, na lokalitetima Erdevik i Veliki Radinci, registrovano je povećanje broja biljaka sa simptomima rđe (Puccinia spp.), pepelnice žita (Erysiphe gramminis) i sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) u odnosu na prošli pregled od 2.12.2019. godine.

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

 

Faza BBCH

 

Procenat biljaka     sa simptomima rđe (Puccinia spp.)

 

Procenat biljaka sa simptomima

pepelnice žita (Erysiphe gramminis)

 

Procenat biljaka sa simptomima sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici)

 

Veliki Radinci 18 17 12 5
Erdevik 21 20 18 3

RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

Izvor:PIS