banner-image

Aktivnosti savetodavne poljoprivredne službe u 2020. godini

Vlada Republike Srbije je donela Uredbu o utvrđivanju godišnjeg programa razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za 2020. godinu.

Godišnjim programom utvrđuju se konkretne aktivnosti u 2020. godini koje se odnose na obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi, područja na kojima se obavljaju ti poslovi, obim, rokovi i način sprovođenja aktivnosti, izveštavanje o izvršenim savetodavnim poslovima, način praćenja i ocenjivanja efekata rada poljoprivrednih savetodavaca, razvoj poljoprivredne savetodavne i stručne službe ( PSSS), kao i izvori, raspored i način korišćenja sredstava.
Kompletan tekst uredbe može se pogledati ovde.