banner-image

Rasprodaje se imovina leskovačkog DP “Poljoprivreda”

Stečajni upravnici objavili su prodaju imovine firmi u više gradova Srbije, vrednu preko 160 miliona dinara. Medju preduzećima u stečaju čije su nekretnine ponudjene na prodaju je i  leskovačka DP ‘’Poljoprivreda’’.

Imovinu DP ‘’Poljoprivreda ‘’u stečaju čine objekti, zemljište, njive, šume i livade u Belanovcu i Velikoj Grabovnici.

Brojne pomoćne zgradeu Belanovcu , ukupne površine 5.542 kvadratna metra, procenjene su na 12,7 miliona dinara, a zemljište pod njima od 3,42 hektara, kao i njive, pašnjaci i šume, ukupne površine oko 10 hektara, imaju početnu cenu od 3,4 miliona dinara.

U Velikoj Grabovnici  je nekoliko pomoćnih zgrada, površine 1.324 kvadratna metra, a zemljište I njive prostiru se na 4,48 hektara. Cena ukupne nepokretne imovine ‘’Poljoprivrede’’ u ovom selu je 4,3 miliona dinara.

Prodaja javnim nadmetanjem obaviće se 24. februara u 11 sati , u prostorijama Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, a sve ponudjene nekretnine se, u dogovoru sa stečajnim upravnikom, Nikolom Pavlovićem, mogu razgledati, jer se, kako piše u oglasu, kupuju u vidjenom stanju.

Izvor:Jugpress