banner-image
banner-image

Zaštite breskve i nektarine od prouzrokovača kovrdžavosti lista

Na području Srbije, u zavisnosti od regiona i sortimenta, zasadi bresaka i nektarina se nalaze u fazi od mirovanja lisnih pupoljaka do početaka bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 00 – 01). U pojedinim regionima (podunavska regija) sorte ranih grupa zrenja se nalaze u fazi početka bubrenja lisnih pupoljaka.

U fazi bubrenja i otvaranja lisnih pupoljaka može doći do infekcije nediferenciranog tkiva gljivom koja prouzrokuje kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans). U narednim danima se prognozira povećanje dnevnih temperatura koje će ubrzati kretanje vegetacije, kao i sporadične padavine koje mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju od strane ovog patogena.

U cilju zaštite breskve od prouzrokovača kovrdžavosti lista preporučuje se primena nekog od preparata na bazi bakar-hidroksida: Funguran OH (bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,2-0,3% ili Kocide 2000 (bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,25-0,35% ili Everest (bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,6-0,8% ili Fungohem SC (bakar-hidroksid) u koncentraciji 1%.

Preporučuje se sprovođenje tretmana po mirnom vremenu bez vetra u najtoplijem delu dana.

Izvor:PIS