banner-image
banner-image

Za priključnu mehanizaciju za organsku proizvodnju 9 miliona dinara bespovratno

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova nabavke priključne mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju na teritoriji AP Vojvodine u 2020. godini.

Cilj Konkursa je unapređenje organske proizvodnje u Autonomnoj pokrajini Vojvodini. Bespovratna sredstava koja se dodeljuju po ovom Konkursu namenjena su za nabavku priključne mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju, a za realizaciju aktivnosti predviđeno je ukupno 9.000.000,00 dinara.

Sredstva se dodeljuju se bespovratno. Iznos bespovratnih sredstva po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 80% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV). Maksimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi jeste 800.000,00 dinara. Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava priznavaće se jedino priključna mehanizacija, mašine i oprema kupljene posle 01.01.2020. godine, što mora biti dokumentovano avansnim računom, računima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke, garantnim listovima, jedinstvenim carinskim ispravama, ukoliko je reč o opremi iz uvoza, kao i drugim dokazima koji nose datum nakon 01.01.2020. godine.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po Konkursu, za više namena u okviru konkursa.
Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, nalaze se u aktivnom statusu, koji su sertifikovani za organsku proizvodnju ili se nalaze u postupku sertifikacije, odnosno ukoliko su u sistemu organske proizvodnje.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, zaključno sa 06.03.2020. godine.

Prijave na konkurs dostavljaju se poštom na pisarnicu svakog radnog dana od 9 do 14 časova, u zatvorenoj koverti, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, s naznakom „Konkurs za organsku proizvodnju u 2020. godini” – ne otvaraj.
Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.
Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/487-4601 od 10 do 14 časova.
Tekst Konkursa, Pravilnik, obrazac prijave, izveštaj o namenskom utrošku sredstava i zahtev za isplatu mogu se preuzeti sa internet adrese www.psp.vojvodina.gov.rs