banner-image

Vodič za osnivanje LAG, nosioca razvoja ruralnih područja u Srbiji

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pripremilo je Vodič za osnivanje partnerstava za teritorijalni ruralni razvoj i pripremu lokalnih strategija ruralnog razvoja, koji sadrži praktična uputstva i informacije namenjene svim zainteresovanima za lokalni razvoj ruralnih područja u Srbiji kroz LEADER pristup.

Cilj Vodiča je kvalitretna priprema i sprovođenje Lokalnih strategija ruralnog razvoja.

LEADER pristup (fr. Liaison Entre Actions de Developpement de l’Economie Rurale) je inovativni pristup EU zasnovan na strategijma ruralnog razvoja koje su donete i sprovedene na lokalnom nivou od strane lokalnih aktera, uz podršku relevantnih institucija. Ovaj pristup omogućava dobijanje inovativnih odgovora na prepreke u ispunjavanju potreba ruralnih zajednica, jer je prilagođen razvoju malih teritorija koje se karakterišu zajedničkom tradicijom, lokalnim prednostima i slabostima, kao i posebnim potrebama stanovništva u određenom području.

Partnerstvo/LAG je udruženje građana, registrovano u skladu sa Zakonom o udruženjima, koje obuhvata predstavnike javnog, privatnog i civilnog sektora određenog ruralnog područja, i kome je u statutu, kao jedan od ciljeva osnivanja, navedena implementacija LSRR po LEADER pristupu.

Partnerstva/LAG predstavljaju partnerske strukture predstavnika javnog, civilnog i privatnog sektora na lokalu, formiranog po principu „odozdo prema gore“, s ciljem da se osigura učešće lokalnog stanovništva u procesima ruralnog razvoja u njihovim regionima i formira osnova za održivi razvoj ruralnih područja u dugoročnom periodu.

Partnerstvo/LAG treba da predstavlja reprezentativnu grupu partnera iz javnog, privatnog i civilnog društva, koja se okupila da bi definisala i sprovela aktivnosti sa ciljem da se unapredi teritorija na kojoj oni žive. Poželjno bi bilo da Partnerstva/ Lokalne akcione grupe čine predstavnici lokalne zajednice iz sva tri sektora – civilnog društva, javnih institucija i preduzeća i preduzetnika kao ekonomskih partnera.

Sektor civilnog društva okuplja nevladine organizacije i udruženja, poput onih u koje su uključeni: mladi, starije osobe, udruženja koja se bave turizmom ili pitanjima koja se odnose na kulturu, sportski klubovi, udruženja koja se bave temom zaštite životne sredine, itd.

Najvidljiviji i najuticajniji predstavnici javnog sektora na lokalnom nivou su javne institucije i to: obrazovne institucije (škole, vrtići, više škole i/ili fakulteti), turističke organizacije, komunalne institucije, institucije socijalne i zdravstvene zaštite, kao i regionalne razvojne agencije.

Ekonomski sektor uključuje širok spektar različitih pravnih lica, poput privatnih preduzeća, kompanija i drugih profitnih organizacija.

Vodič za osnivanje Partnerstava za teritorijalni ruralni razvoj i pripremu LSRR može se pročitati ovde.