banner-image
banner-image

Prilikom rezidbe voća ukloniti zaražene delove i zaostalo lišće

Zasadi voća se u zavisnosti od biljne vrste, sorte i lokaliteta nalaze u fazi od mirovanja do pojave listića.

Zasadi jabučastog voća se nalaze u fazi od mirovanja do kraja bubrenja lisnih pupoljaka (00-03 BBCH). Zasadi višanja, trešanja i šljiva  se nalaze u fazi od mirovanja do kraja bubrenja pupoljaka (00-03 BBCH). Zasadi bresaka i nektarina se nalaze u fazi od početka bubrenja do zeleni uski listići vidljivi (01-09 BBCH).

Trenutno je aktuelna rezidba voća kada je pravi trenutak da se preduzmu sve raspoložive preventivne mere u kontroli štetnih organizama.

Preporuka je da se prilikom rezidbe uklone svi zaraženi biljni delovi koji u predstojećoj vegetaciji mogu predstavljati izvor infektivnog materijala za dalje širenje i razvoj štetnih organizama.

Tu spadaju grane sa rak ranama, zaostali plodovi iz prethodne godine, sasušeni biljni delovi pa čak i uklanjanje čitavih stabala ukoliko su simptomi prisutni na deblu.

Kod suzbijanja prozrokovača bakterizne plamenjače jabučastog voća ključne su fitosanitarne mere u koje, u ovom trenutku, spada uklanjanje zaraženih biljnih delova i njihovo uništavanje!

U cilju smanjenja infektivnog materijala kod patogena koji prezimljavaju na opalom lišću (kod jabuke prouzrokovač čađave krastavosti, kod višnje i trešnje prouzrokovač pegavosti lista i dr.) značajna mera predstavlja i uništavanje przimelog lišća (sakupljanje i iznošenje iz voćnjaka, obrada zemljišta, tretiranje opalog lišća ureom radi brže razgradnje).

Nakon rezidbe, preporuka je primena bakarnih preparata u cilju dezinfekcije preseka i povreda od rezidbe i smanjenja infektivnog potencijala patogena.

Ukoliko se registruje prisustvo prezumljujućih formi štetočina (jaja od lisnih vaši i grinja, štitaste vaši i dr.) preporuka je primena preparata na bazi mineralnih ulja. Kod koštičavog voća primena preparata na bazi bakra se preporučuje samo pre pucanja i otvaranja pupoljaka.

Izvor:PIS