banner-image

Plantaže lavande niču u Vojvodini

Mada je lavanda pre svega mediteranska biljka, zahvaljujući prekograničnom projektu somborske lokalne samouprave, koji se realizuje sa parametrima iz Mađarske, ovdašnje žene iz ruralnih sredina su došle u situaciju da i ovu biljnu vrstu zapate u svojim baštama, okućnicama i poljima, pošto aromatična biljka podnosi i daleko niže temperature nego što su one koje vladaju u primorskim krajevima.

Tako je ovih dana održan i radni sastanak projekta „Socijalno preduzetništvo za žene u ruralnim područjima“ na kom su učestvovali članovi projektnog tima, članice udruženja „Lavangrad“ i predstavnici Zemljoradničke zadruge „Agrodunav“ iz Кaravukova, kojima je zadatak da učesnice projekta snabdeju sadnicama lavande.

Na sastanku je dogovoren nastavak planiranih projektnih aktivnosti, a pre svega prolećna priprema sadnica i njihovo dalje održavanje, ali i za uručivanje ugovora o sadnji lavande, kojim Grad Sombor besplatno daje sadnice i pruža usluge sadnje, za 28 članica udruženja „Lavangrad“. Ugovore su uručili član Gradskog veća za oblast zdravstva i socijalne zaštite dr Dalibor Forgić i koordinator za EU projekte grada Sombora Saša Bošnjak.

Grad Sombor je sa projektnim partnerima Centrom za proizvodnju znanja i veština Novi Sad, Centrom za socijalni rad Sombor i Halasi Média és Кultúra Nonprofit Кft iz Mađarske učestvovao na 2. pozivu programa INTERREG IPA prekogranične saradnje Mađarska-Srbija 2014-2020. sa projektom „Socijalno preduzetništvo za žene u ruralnim područjima“.

Ukupna vrednost odobrenog projekta je 207.000 evra, dok je iz budžet Grada Sombora kao partnera izdvojeno 98.744 evra. Cilj je da se kroz projekat „Socijalno preduzetništvo za žene u ruralnim područjima“ unapredi kvalitet života u pograničnom regionu Mađarske i Srbije, ali i da se pojača ekonomska saradnja.

Prve sadnice lavande, obezbeđene kroz ovaj prekogranični projekat, našle su se u zemlji početkom decembra prošle godine, kada su iz rasadnika „Agrodunava“ isporučene ženama u Čonoplji, Telečkoj i Bačkom Monoštoru.

Seoske žene koje učestvuju u ovom zanimljivom projektu tada su dobile i stručnu pomoć, pošto su sadnju obavile iskusne povrtarke i cvećarke karavukovske zadruge, a pride su ih agronomi istog saradnika na projektu upoznali sa načinom odgajanja biljke koja zauzima sve veće površine u zemlji sa isključivo kontinentalnom klimom, Mađarskom koja je još severnije od Srbije.

Tada je i začeta proizvodnja ovog aromatičnog i lekovitog bilja na zapadu Bačke, a prvi rezultati videće se na jesen kada budu pali i prvi otkosi cveta lavande.

Bilje će moći da se koristi u sirovom i sušenom stanju, ali i kao eterično ulje, pošto je projektom obezbeđena i nabavka uređaja za ehstrakovanje ulja, kako bi se kroz više stepene obrade ostvario i veći finansijski efekti za učesnice projekta.
Izvor:Dnevnik