banner-image

Promenom ishrane krava do manje metana u atmosferi

Aarhus univerzitet u Danskoj radi projekat čiji zadatak je da smanji emisiju metana u atmosferu koji proizvode krave i to promenom njihovog načina ishrane. Takođe treba i da utvrdi biološke razloge zbog kojih pojedine životinje emituju manje metana od drugih.

Projekat se radi sa zadatkom dostizanja nacionalnog cilja Danske u smanjenju emisije gasova s efektom staklene bašte uz očuvanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje.

Zadatak projekta je da razvije nove aditive čijom ishranom će se oslobađati manje metana u atmosferu, pod uslovom da se to ne odrazi na nivo proizvodnje,  kvalitet mleka i zdravlje žvotinja.

Dobro je poznato da pojedine krave proizvode manje metana od drugih. Cilj projekta je da utvrdi koji to fiziološki, psihološki i mikrobiološki faktori utiču na ovu osobinu.

S.K.