banner-image

Registrovana siva repina pipa, preporučuje se kopanje lovnih kanala

Na području Vojvodine počela je setva šećerne repe.U sistemu Prognizno-izveštajne službe zaštite bilja AP Vojvodine prati se prisustvo sive repine pipe (bothynoderes punctiventris) na starim i novim repištima pomoću feromonskih klopki. Na feromonskim klopkama postavljenim na stara repišta registrovani su prvi ulovi sive repine pipe.

Siva repina pipa je veoma značajna štetočina šećerne repe. Štete pričinjavaju odrasle jedinke koje se hrane mladim izniklim biljkama. Za kratko vreme može da uništišti velike površine pod mladim usevom. Repina pipa pezimimljava kao odrasla jedinka u zemljištu na starim repištima.

Kada temperatura vazduha dostigne 15 do 25 stepeni dolazi do njihovog masovnog izlaska sa mesta prezimljavanja.

U počektu odrasle jedinke ne lete nego samo hodaju. Ovaj period traje od nekoliko dana do 2 do 3 nedelje u zavisnosti od temperature. Pri temperaturama vazduha preko 20 stepeni počinje let u potrazi za hranom, odnosno novim repištima.

S obzirom na trenutne i prognozirane vremenske uslove, u narednom periodu se očekuje masovniji izlazak pipa sa mesta prezimljavanja. Poznajući biologiju ove šetetočine mogu se preduzeti određene preventivne mere kontrole.

Odrasli insekti repine pipe koji izlaze iz starih repišta u prvim danima se kreću po površini, u čemu mogu da ih zaustave lovni kanali sa insekticidom. Ulaskom pipe u parcele sa novoposejanom repom prvo su ugroženi ivični delovi parcele s toga je moguće žrtvovanje jednog dela biljaka i to gušćom setvom na uvratinama.

Proizvođačima šećerne repe se preporučuju preventivne mere kontrole ove štetočine:

  • kopanje lovnih kanala oko starih repišta i stavljanje insekticida u njih
  • setva lovnih pojaseva, odnosno gušća setva na uvratinama novih repišta

Izvor:PIS