banner-image

Saveti struke za uspešnu setvu soje

Setva soje je na pragu, a kako bi se što kvalitetnije obavio ovaj važan posao na njivama, najbolje je da se slušaju saveti stručnjaka. 

U kompaniji Delta Agrar, u čijem su okrilju sorte soje Selsem, za ratare imaju niz preporuka za setvu, odnosno za postizanje najboljih rezultata u pogledu stabilnosti, kvaliteta, najboljih proizvodnih i na kraju, ekonomskih rezultata ove proizvodnje.

Napominju da je dugogodišnjim istraživanjima i razvojem postignuto to da je novi sortiment Selsema izuzetno otporan na poleganje, da je tolerantan na većinu ekonomski značajnih patogena, kao i na pucanje mahuna u periodu žetve. Ima ujednačen sadržaj ulja i proteina, i u zbiru, kod svake Selsem sorte, on je najmanje 60 procenata.

Poručuju da je azot (N) soji neophodan u prvih 50-ak dana vegetacije, do formiranja kvržica na korenu soje kada počinje proces azotofiksacije, te je neophodno u predsetvenoj pripremi dodati oko 50 kg čistog azota a da nije urea kao kiselo đubrivo. Predsetvenu pripremu obaviti što kvaltetnije pred samu setvu.

Kada je setva u pitanju, preporuka je ranija – početak aprila i to kada je temperatura zemljišta setvenog sloja (3-5 cm dubine) između 8-10 stepeni. Ne treba se bojati niskih teperatura nakon nicanja, jer je soja tolerantnuija na mrazeve i do -3, za razliku od kukuruza i suncokreta, tako da treba promeniti praksu da se soja seje posle ove dve kulture, poručuju stručnjaci Delte. Ko ima velike površine pod sojom, najbolje je krenuti sa setvom sorti duže vegetacije a završiti sa sortama kraće vegetacije. Dubina setve u ranijim rokovima treba da je plića, 3-4 cm, a u kasnijim, 4-5 cm.

Višegodišnja praksa je pokazala da je najbolje međuredno rastojanje kod soje 45-50 cm i na osnovu preporuka konkretne sorte, treba izračunati potrebne količine po ha, odnosno setvenu normu.

Detaljnije informacije o sortimentu Selsem soje možete pogledati na sajtu kompanije Delta Agrar: https://www.deltaagrar.rs/trgovina_i_distribucija/seme/seme_soje_selsem.367.html