banner-image

Na njive od 20 do 5 časova samo uz dozvolu

U slučaju primene neophodnih agrotehničkih mera, a posebno radi zaštite zasada od mraza, tokom perioda zabrane kretanja (20:00 – 05:00 časova), svaki poljoprivredni proizvođač (vlasnik ili korisnik zasada ili druge poljoprivredne površine) je dužan da podnese zahtev za odobrenje kretanja Upravi za zaštitu bilja na imejl [email protected], odnosno na odgovarajući broj telefona, s priloženog spiska, prema odseku, odnosno okrugu za koji se traži dozvola za kretanje.

U navedenoj prijavi potrebno je navesti ime i prezime, broj lične karte i adresu  lica koje će se kretati u periodu od 20 do 05 časova, broj poljoprivrednog gazdinstva, lokaciju gde će se sprovoditi agrotehničke mere, kao i vreme i dan kada će biti sprovedene. Dozvola kretanja će važiti samo za navedeni dan u periodu od 20 do 05 časova. Rok za odgovor na podneti zahtev je do 48 časova.

Spisak telefona putem kojih se može podneti prijava:

Za Okruge: Južnobački, Srednjebanatski, Južnobantski, Severnobanatski, Sevrnobački, Zapadnobački i Sremski, broj je 064/88 18 449.

Za Okruge: Grad Beograd, Podunavski, Braničevski, Zaječarski, Borski, Pomoravski, Nišavski, Jablanički, Pčiwski, Toplički i Pirotski, broj je 064/88 184 86.

Za Okruge: Mačvanski, Moravički, Kolubarski, Zlatiborski, Rasinski i Raški, poljopirvrednici mogu da pozovu broj – 064/88 184 12.