banner-image

Skoro 150 miliona za sprovođenje odgajivačkog programa u 2020. godini

Vlada Srbije usvojila je Uredbu o utvrđivanju dugoročnog programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa u Republici Srbiji za period 2020 – 2024. godine.

Ovom uredbom utvrđuju se se ciljevi odgajivačkog rada i mere za sprovođenje ciljeva iz odgajivačkog programa: kod velikih preživara, u svinjarstvu, kod sitnih preživara, kod kopitara, u živinarstvu, u pčelarstvu, u akvakulturi, kao  i finansiranje sprovođenja Programa.

U Uredbi se navodi da Republika Srbija raspolaže sa 5,3 miliona hektara poljoprivrednih površina, od čega 3,4 miliona hektara čini korišćeno poljoprivredno zemljište. U strukturi korišćenog poljoprivrednog zemljišta, najveće učešće čine oranice i bašte sa 73,1 % i livade i pašnjaci sa 20,7 %.

U cilju racionalnog korišćenja navedenih površina neophodno je:

1) veće učešće stočarstva, mereno brojem uslovnih grla po jedinici površine, proizvodnje mesa, mleka, jaja, vune, meda i drugih stočarskih proizvoda po hektaru;

2) u oblasti stočarske proizvodnje, veća koncentracija broja stoke po odgajivaču, razvojem farmerskog tipa proizvodnje, preko koga će biti racionalno iskorišćene raspoložive zemljišne površine i biljna proizvodnja koja će biti u funkciji razvoja stočarstva;

3)  povećanje produktivnosti po grlu u proizvodnji mleka, mesa, jaja, vune, kao i kvaliteta ovih proizvoda, kao i drugih stočarskih proizvoda;

4) primena novih metoda i postupaka u pripremi hrane za domaće životinje i smanjenje utroška hrane za domaće životinje za jedinicu proizvoda;

5) izvršavanje rejonizacije proizvodnje u skladu sa strukturom zemljišnih površina, načinom korišćenja zemljišta i potrebama pojedinih vrsta domaćih životinja za hranom za domaće životinje, a u skladu sa principima podele u okviru Evropske unije na ravničarske, brežuljkaste, brdske i planinske uslove odgoja domaćih životinja.

U periodu 2020-2024. godine po vrsti stoke će se obavljati različite. Kod velikih preživara radiće se: selekcijske smotre, linearne ocene prvotelki, kontrola mlečnosti, performans test bikova, progeni test na mlečnost, progeni test na tovnost i drugo.

U svinjarstvu će se raditi selekcijske smotre, kontrole produktivnosti, performans, progeni  i biološki testovi.

Uredba propisuje i niz mera za unapređenje kozarstva, ovčarstva, konjarstva, pčelarstva i ribarstva.

Ze sprovođenje odgajivačkog programa u ovoj godini izdvojiće se skoro  150 miliona dinara.