banner-image

Tretman bresaka i nektarina protiv tripsa samo uz zaštitu polinatora

Zasadi sa ranim sortama bresaka i nektarina se nalaze u fazi precvetavanja, dok se ostale sorte nalaze u fazi punog cvetanja. U narednim danima se očekuje ulazak i srednje ranih sorti u fazu precvetavanja.

Vizuelnim pregledima cvetova i tek zametnutih plodića bresaka i nektarina registruje se prisustvo odraslih jedinki i larvi tripsa.

Odrasle jedinke ishranom na cvetovima bresaka i nektarina oštećuju latice, prašnike i  tučak. Ženka pravi štete i samim činom polaganja jaja na cvetovima. Iz jaja se pile larve koje takođe ishranom nanose štete na tučku i tek zametnutim plodovima.

Napadnuti plodovi nekrotiraju i deformišu se. Sa razvojem plodova dolazi do njihovog pucanja, a često iz njih curi i smola.

Preporučuje se proizvođačima bresaka i nektarina pregled zasada na prisustvo tripsa. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo, preporučuje se primena hemijskih mera zaštite. Samo u zasadima bresaka i nektarina koji su ušli u fazu precvetavanja i formiranja plodnika i kod kojih više nisu prisutni polinatori preporučuje se primena sledećeg insekticida:

Laser 240-SC (spinosad) 0,04%.

Primena insekticida u fazi cvetanja je zakonom zabranjena!

Prilikom primene pesticida treba preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

Izvor:PIS