banner-image

Zaštita ječma od gljivičnih oboljenja

Na području Srbije usevi ječma se, u zavisnosti od sortimenta i sprovedenih agrotehničkih mera, nalaze u različitim fazama razvoja.

Foto:PIS

Razlikuju se dve situacije.

Prva: usevi na području Vojvodine koji se nalaze u fazi od trećeg kolenca do pojave lista zastavičara i gde su uglavnom već sprovedene hemijske mere zaštite od prouzrokovača bolesti (preporuka od 6.3.2020.). U takvim usevima se registruje prisustvo simptoma različitih vrsta pegavosti (mrežasta pegavost lista ječma, sočivasta pegavost lista ječma, ramulariozna pegavost ječma) i pepelnice žita. U zavisnosti od sortimenta, predhodno sprovedenih hemijskih mera zaštite, gustine useva  i drugih primenjenih agrotehničkih mera, procenat biljaka sa simptomima pegavosti se kreće od 10 do 70.

Kako bi se sačuvao prinos i sprečilo dalje širenje patogena proizvođačima se preporučuje pregled na prisustvo simptoma bolesti.

Ukoliko se registruje 10% biljaka sa simptomima pegavosti preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:

  • Zantara (tebukonazol + biksafen) 1 – 1,25 l/ha
  • Osiris (epoksikonazol + metkonazol) 1,5 – 2,5 l/ha
  • Antre plus (tebukonazol + tiofanat-metil) 1,5 l/ha
  • Duett ultra (epoksikonazol + tiofanat-metil) 0,4 – 0,6 l/ha
  • Ascra Xpro (a.m. biksafen+fluopiram+protiokonazol) 0,9 – 1,2 l/ha
  • Prosaro 250 EC (tebukonazol + protiokonazol) 0,75 – 1 l/ha

Druga: usevi na području centralne Srbije koji se nalaze u fazi vlatanja, od prvog do drugog kolenca. U takvim usevima se registruje prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma, sočivaste pegavosti lista ječma i pepelnice žita.

Ukoliko do sada nisu sprovedene hemijske mere zaštite protiv bolesti lista preporučuju se pregled useva i ukoliko se registruje 10% biljaka sa simptomima lisnih bolesti primena registrovanih fungicida po preporuci od 6.3.2020.

Izvor:PIS