banner-image

Zaštita maline od grinje, moguće širenje bakterijskih bolesti

Na području Srbije zasadi malina se nalaze u fazi razvoja listova.Vizuelnim regledima pupoljaka i listova, registrovano je prisustvo odraslih jedinki eriofidne grinje lista maline (Phylocoptes gracillis).

Ova štetočina prezimljavaja kao odrasla ženka u kolonijama u pazuhu pupoljaka oko ljuspastih listića. Sa kretanjem vegetacije i pri srednjoj dnevnoj temperaturi od 11 stepeni dolazi do aktiviranja prezimljućih ženki koje prvo nastanjuju vršni deo pupoljka maline, a zatim migriraju na mlado lišće na kojima se hrane sisanjem sokova.

Simptomi oštećenja na listovima usled ishrane ogledaju se u vidu hlorotičnog šarenila i deformacija povijanjem lišća na dole. Takođe, dolazi i do usporavanja rasta rodnih grančica. Aktivnost eriofidne grinje maline povećava se sa povećanjem temperature, a  pri srednjoj dnevnoj temperaturi od 25 stepeni počinje proces polaganja jaja.

U cilju suzbijanja eriofidne grinje lista maline, proizvođačima se preporučuje primena akaricida na bazi aktivne materije abamektin (Abastate, Kraft 1,8 EW, Vertimec 018 EC) u koncentaciji 0,1% uz dodatak mineralnog ulja (Galmin) u koncentraciji 1%.

Prohladno i kišovito vreme koje se najavljuje početkom naredne nedelje, može stvoriti povoljne uslove  za ostvarenje infekcije bakterijom Pseudomonas syringe. U cilju zaštite maline od navedenog patogena preporučuje se sprovođenje hemijskih mera zaštite, pre najavljenih padavina,  nekim od preparata na bazi bakar hidroksida (Funguran OH, Everest) u koncentraciji 0,3%.

Izvor:PIS